AKTUALITY MINISTERSTVA

AKTUALITY

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO:  35 914 921 (ďalej len „spoločnosť“)

Viac
AKTUALITY

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár akciovej spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava II (Výberov...

Viac
AKTUALITY

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“)

Viac

Partnerské projekty