Odkazy na webové stránky v slovenskom jazyku

 

 

Poznámky:

Elektronický Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia vypĺňa každý cestujúci, vrátane transferových cestujúcich, vystupujúci na letisku na území Slovenskej republiky z lietadla vykonávajúceho let do vzdušného priestoru Slovenskej republiky s pristátím na letisku na území Slovenskej republiky.

a zároveň

Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny je povinná pre osobu, ktorá od 10. septembra 2020 od 07:00 hod. miestneho času vstupuje na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívila krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 v platnom znení.

 

 

 

Links to webpages in english language

 

 

Notes:

Electronic Public Health Passenger Locator Form fulfills every passenger disembarking at the airport in the territory of the Slovak Republic from the aircraft conducting flight from the territory of another state and landing in the territory of the Slovak Republic.

and at the same time

Registration at arrival from a COVID-19 risky country  is  compulsory for every person entering the territory of the Slovak Republic from 10 September 2020 from 7.00 a.m. by international air transport who during the previous 14 days visited country not listed in Annex 1 of the Measure of the Public Health Authority of the Slovak Republic No OLP/6850/2020 as amended.

 

 

 

General Declaration for crew in PDF format:

General Declaration (.pdf, 100 kb)

 

 

__________

Aktualizácia/Update: 08. 09. 2020, 16:20