HLÁSENIE O LETECKEJ NEHODE ALEBO INCIDENTE / ACCIDENT - INCIDENT DATA REPORTING A) Označenie druhu udalosti / Occurence Class
B) Udalosť / Occurence
C) Lietadlo / Aircraft
D) Informácie o osobách / Personnel Information
Počet osôb na palube / Number Of Persons on boardPosádka / CrewCestujúci / PassengersĎalšie osoby / Others
Počet zranených osôb / Number Of Persons InjuredPosádka / CrewCestujúci / PassengersĎalšie osoby / Others
Smrteľné / Fatal
Vážne / Serious
Ľahké / Minor
Bez zranenia / None
E) Letecká doprava / Airline Operations Typ prevádzky / Operation Type
F) Všeobecné letectvo / General Aviation
Typ prevádzky / Operation Type
G) Meteorologické informácie / Meteorological informations
H) Popis a okolnosti udalosti / Narrative And Brief Description
I) Predbežné opatrenia / Safety Recommendations
J) Meno oznamovateľa alebo spoločnosti / Reporting Person or Organization