Schéma pomoci v cestovnom ruchu

| STRUČNÝ POPIS

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejavil v ich ekonomickej situácii.
 

Podávanie žiadosti o poskytovanie finančného príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu v súvislosti COVID-19

PRVÁ ETAPA
1. 4. 2020 – 31. 10. 2020

Schema SP na podporu CR-Covid19_21Q1 časový harmonogram 1

 

Schema SP na podporu CR-Covid19_21Q1 časový harmonogram 2

 

| OPRÁVNENOSŤ ČERPANIA

Zariadenia cestovného ruchu, ktorým v danom období poklesli tržby o 40% vrátane v konkrétnych mesiacoch. Je možné podať žiadosť aj za jednotlivé konkrétne mesiace.

 

| OPRÁVNENÍ PRIJÍMATELIA

 • 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n.
  • Prevádzka lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
  • Preprava osôb dopravnými prostriedkami ťahanými človekom alebo zvieraťom 50.30 Vnútrozemská osobná vodná doprava
  • Preprava osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc
  • Prenájom zábavných plavidiel s posádkou pre vnútrozemskú vodnú dopravu
 • 55 Ubytovanie
  • Poskytovanie ubytovania v hoteloch
  • Poskytovanie ubytovania v rekreačných zariadeniach
  • Poskytovanie ubytovania v hotelových apartmánoch
  • Poskytovanie ubytovania v moteloch
  • Poskytovanie ubytovania v ubytovniach pre mládež, v horských chatách
  • Poskytovanie ubytovania v prázdninových chatách, chatkách, domoch pre deti a iných domoch
  • Poskytovanie ubytovania v bytoch pre hostí a bungalovoch
  • Poskytovanie ubytovania v penziónoch, chatách a chatkách bez upratovacích služieb
  • Poskytovanie miesta na ubytovanie v kempoch, parkovanie obytných prívesov, rekreačné kempovanie, rybárske a poľovnícke táborenie pre krátkodobé pobyty návštevníkov
  • Poskytovanie miesta a zariadenie pre rekreačné vozidlá
  • Ubytovanie poskytované v ochranných prístreškoch, na miestach pre bivakovanie alebo na miestach pre umiestnenie stanov a/alebo spacích vakov
  • Poskytovanie ubytovania v penziónoch, chatách a chatkách bez upratovacích služieb
 • 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
  • Reštaurácie
  • Samoobslužné reštaurácie, bufety, jedálne
  • Zariadenia rýchleho občerstvenia
  • Zariadenia predávajúce jedlo, ktoré si zákazník zoberie so sebou
  • Vozíky s predajom zmrzliny
  • Pojazdné vozíky s predajom jedál a nápojov
  • Prípravu jedál a nápojov v stánkoch na trhu
  • Činnosti reštaurácií a barov spojené s dopravou, ak sú vykonávané inou jednotkou
  • Činnosti cukrární
  • Poskytovanie stravovacích služieb na základe dohody so zákazníkom, v mieste určenom zákazníkom a na určitú príležitosť.
  • Prevádzka stánkov s jedlami a nápojmi pri športových a podobných zariadeniach
  • Poskytovanie jedál a nápojov na základe zmluvy (napr. pre prepravné spoločnosti)
  • Predaj jedál a nápojov pri športových a podobných zariadeniach
  • Služby barov
  • Služby hostincov, krčiem
  • Služby koktailových barov
  • Služby diskoték (predovšetkým s podávaním nápojov)
  • Služby pivární
  • Služby kaviarní
  • Služby barov s ovocnými džúsmi
  • Služby mobilných stánkov s predajom nápojov
 • 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
  • Prenájom rekreačných lodiek, kanoe a plavidiel
  • Prenájom bicyklov
  • Prenájom plážových ležadiel a slnečníkov
  • Prenájom ostatných športových potrieb
  • Prenájom lyží
 • 79.11 Činnosti cestovných agentúr
  • Činnosti agentúr, ktoré sa predovšetkým zaoberajú veľkoobchodným alebo maloobchodným predajom ciest, zájazdov, dopravných a ubytovacích služieb širokej verejnosti a komerčným klientom
 • 79.12 Činnosti cestovných kancelárií
  • Usporadúvanie a organizovanie zájazdov, ktoré sa predávajú prostredníctvom cestovných agentúr, alebo priamo cez cestovné kancelárie. Tieto zájazdy môžu zahŕňať niektoré alebo všetky z nasledovných služieb: doprav; ubytovanie; stravovanie; návštevy múzeí, historických a kultúrnych pamiatok, divadelných, hudobných alebo športových podujatí
 • 79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
  • Ostatné rezervačné služby súvisiace s cestovaním: rezervácie týkajúce sa dopravy, hotelov, reštaurácií, prenajatia motorového vozidla, zábavných a športových podujatí atď.
  • Služby týkajúce sa pobytov časovo vymedzeným vlastníckym podielom („time-sharing“)
  • Poskytovanie turistických informácií návštevníkom
  • Služby turistických sprievodcov
  • Propagácia turistiky
 • 82.30 Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
  • Organizovanie, propagácia a/alebo riadenie podujatí akými sú podnikateľské výstavy a veľtrhy, kongresy, konferencie a stretnutia, bez ohľadu na to, či zariadenia, v ktorých sa uskutočňujú podujatia, sú alebo nie sú v ich prevádzke
 • 85.51 Športová a rekreačná výchova
  • Prevádzkovanie táborov
 • 91.02 Činnosti múzeí
  • Prevádzka múzeí všetkých typov: umelecké múzeá, múzeá šperkov, nábytku, kostýmov, keramiky a strieborných predmetov; prírodopisné, vedecké a technické múzeá, historické múzeá, vrátane vojenských; ostatné špecializované múzeá; skanzeny
 • 91.03 Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
  • Prevádzku a ochrana historických pamiatok a budov
 • 91.04 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
  • Prevádzka botanických a zoologických záhrad, vrátane detských ZOO
 • Správa prírodných rezervácií, vrátane ochrany divej zveri atď.
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení
  • Prevádzka športových zariadení - bazény a plavárne
  • Prevádzka športových zariadení - golfové ihriská
  • Prevádzka športových zariadení - bowlingové dráhy
 • 93.19 Ostatné športové činnosti
  • Prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný rybolov a lov
  • Podporné činnosti pre športový alebo rekreačný lov a rybolov
  • Činnosti horských vodcov
 • 93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
  • Činnosti lunaparkov a zábavných parkov. Prevádzkovanie rôznych zariadení v lunaparkoch a vodných toboganov, zabezpečenie rôznych hier, predstavení, tematických výstav a prevádzkovanie piknikových plôch.
 • 93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity
  • Činnosti rekreačných parkov (bez ubytovania)
  • Prevádzkovanie zariadení súvisiacich s dopravou počas rekreácií, napr. prístavov súkromných lodí
  • Prevádzka lyžiarskych dráh
  • Prenájom potrieb slúžiacich na rekreáciu a oddych, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rekreačných zariadení
  • Trhy a prehliadky rekreačného charakteru
  • Služby poskytované na plážach, vrátane prenájmu zariadení ako kabín, skriniek alebo lehátok atď.
 • 96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
  • Činnosti tureckých kúpeľov, sáun a parných kúpeľov, solárií, liečivých kúpeľov, redukčných a zoštíhľovacích salónov, masážnych salónov atď.
 • 49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i.n.        
  • Pravidelná prepravu osôb autobusovými linkami na dlhé vzdialenosti        
  • Nepravidelná prepravu osôb autobusovými linkami na dlhé vzdialenosti, príležitostnú prepravu osôb, exkurzie a iné príležitostné prepravy osôb autobusovými linkami        
  • Letisková kyvadlová doprava        
  • Prevádzka školských autobusov a autobusov na prepravu zamestnancov        
 • 55 Ubytovanie        
  • Študentské ubytovne        
  • Študentské internáty        
  • Hostely pre robotníkov        
  • Železničné spacie vozne        
 • 56 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev        
  • Školské a študentské jedálne        
  • Činnosti jedální alebo samoobslužných reštaurácií (pre továrne, úrady, nemocnice alebo školy) na základe povolenia        
 • 85.51 Športová a rekreačná výchova        
  • Športové kurzy (baseball, basketbal, kriket, futbal atď.)        
  • Gymnastické krúžky        
  • Jazdecké kurzy, akadémie alebo školy        
  • Plavecké kurzy        
  • Činnosti profesionálnych športových inštruktorov, učiteľov, trénerov        
  • Kurzy bojových umení        
  • Kurzy kartových hier (ako napr. bridž)        
  • Kurzy jogy        
 • 93.11 Prevádzka športových zariadení
  • Prevádzka športových zariadení - štadióny: futbalové, kriketové, pre pozemný hokej a rugby
  • Prevádzka športových zariadení - pretekárske dráhy pre preteky áut, psov alebo koní
  • Prevádzka športových zariadení - atletické dráhy a štadióny        
  • Prevádzka športových zariadení - haly a štadióny pre zimné športy        
  • Prevádzka športových zariadení - hokejové štadióny        
  • Prevádzka športových zariadení - boxerské haly        
  • Organizovanie a prevádzka športových podujatí vo vlastných krytých alebo nekrytých zariadeniach pre profesionálov alebo amatérov        
 • 93.19 Ostatné športové činnosti        
  • Činnosti producentov a organizátorov všetkých druhov športových podujatí        
  • Činnosti jednotlivých profesionálnych športovcov a atlétov, rozhodcov, porotcov, časomeračov, atď.        
  • Činnosti športových zväzov a riadiacich orgánov        
  • Činnosti spojené s podporou športových podujatí        
  • Činnosti závodísk (áut, koní, psov)        
 • 93.29 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity        
  • Prevádzka mincových hracích automatov        
  • Prevádzkovanie tanečných parketov        
  • Činnosti producentov alebo manažérov živých podujatí okrem umeleckých alebo športových, zrealizovaných v alebo mimo zariadenia        

| PRÍJEMCA POMOCI, SCHÉMY MINIMÁLNEJ POMOCI

Podnik si môže podať žiadosť o finančný príspevok aj za konkrétne jednotlivé mesiace, pričom oprávnené obdobie musí byť v žiadosti jednoznačne špecifikované. Podnik dokladuje pokles čistého obratu pre výpočet oprávnenosti a výšky pomoci v oprávnenom období pomocou takzvaného referenčného mesiaca, ktorý je určený nasledovnými spôsobmi:

 1. Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť do 31.3.2019 vrátane:
  - predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019. Pre podnik, ktorý vznikol v čase od 1.2.2019 do 31.3.2019 platí, že ak nedisponuje údajom za čistý obrat v roku 2019 za mesiac, na ktorý príspevok žiada, použije pre daný mesiac priemer všetkých mesiacov od 1.4.2019 do 31. 12. 2019.
 2. Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 1.4.2019 do 31.12.2019:
  predkladá za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, výšku čistého obratu z rovnakého mesiaca v roku 2019. V prípade, ak takýmto údajom za niektorý z mesiacov nedisponuje z dôvodu, že v danom mesiaci ešte nevykonával hospodársku činnosť, na ktorú žiada príspevok na pokrytie fixných nákladov, uvedie priemer všetkých mesiacov v období od 1.4.2019 do 31.3.2020, za ktoré disponuje údajmi o čistom obrate. Priemer vypočíta ako súčet obratov za všetky mesiace od mesiaca za ktorý disponuje údajom o čistom obrate delený počtom mesiacov v rozmedzí od mesiaca od ktorého disponuje údajom do 31.3.2020.
 3. Podnik, ktorý vznikol alebo začal prevádzkovať hospodársku činnosť od 1.1.2020 do 31.3.2020 vrátane  uvedie za každý mesiac, za ktorý požaduje finančný príspevok, údaj o čistom obrate z priemeru mesiacov ktoré vykonával hospodársku činnosť v rozmedzí od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020. Priemer vypočíta ako súčet obratov za všetky mesiace od mesiaca, za ktorý disponuje údajom o čistom obrate delený počtom mesiacov v rozmedzí od mesiaca, od ktorého disponuje údajom do 31. 03. 2020. 
   

Podnik vypočítava výšku pomoci nasledovne:

Výška čistého obratu za konkrétny mesiac oprávneného obdobia, za ktorý podnik podáva žiadosť, a čistého obratu za jeho referenčný mesiac určí výšku poklesu čistého obratu. Pokles čistého obratu je následne násobený výškou čistého obratu v referenčnom mesiaci a oprávneným pomerom fixných nákladov pre konkrétny typ podniku. Oprávnený pomer fixných nákladov na výške celkového čistého obratu je nasledovný:

 • Cestovné kancelárie 6%
 • Cestovné agentúry 3,6%
 • Ostatné činnosti 10%

Turistické informačné centrá vypočítavajú výšku pomoci nasledovne:

Podiel počtu návštevníkov katastrálneho územia, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za konkrétny mesiac oprávneného obdobia, za ktorý podnik podáva žiadosť a počtu návštevníkov katastrálneho územia, v ktorom Turistické informačné centrum pôsobí za jeho referenčný mesiac určí výšku % poklesu počtu návštevníkov. Percentuálny pokles počtu návštevníkov je následne násobený fixnou sumou 1000€, pričom výsledná suma je výškou pomoci pre Turistické informačné centrum.

+ 421 2 5949 4895 | pomoc@mindop.sk

(Úradné hodiny: 9:00 - 14:00)