Aktuálne informácie

| SUMÁR ŽIADOSTÍ

 

POČET PRIJATÝCH ŽIADOSTÍ * 6003
V PROCESE VYBAVOVANIA 3582
ZAMIETNUTÉ 161
VYPLÁCANÉ POČET

2260

EUR 27 549 445,54

* započítané sú aj duplicitné podania

DÁTUM AKTUALIZÁCIE 26.2.2021 o 6:19

 

25.2.2021 Na účet podnikateľov v cestovnom ruchu odišlo už viac ako 25 miliónov eur

O finančnú pomoc je veľký záujem. Ministerstvo dopravy, pod ktoré spadá cestovný ruch, spustilo schému pomoci  15.decembra.  Za dva mesiace poslalo žiadosť viac ako 5000 subjektov a už takmer polovici z nich prišli peniaze na účet.

„Robíme čo môžeme, pracujeme sedem dní v týždni, v týchto ťažkých pandemických časoch sme prijali aj brigádnikov, pretože nám veľmi záleží na tom, aby sa peniaze dostali k podnikateľom čo najskôr,“ povedal  generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu Radúz Dula.

Ministerstvo má na posúdenie žiadosti 30 pracovných dní a na vyplatenie peňazí ďalších tridsať. Ak teda niekto podal žiadosť v deň spustenia schémy, teda 15. decembra, lehota na vyplatenie peňazí uplynie až v polovici marca. Peniaze však odchádzajú podnikateľom skôr, v priemere po 40-tich pracovných  dňoch.

„Stále však platí, že pri posudzovaní žiadostí musíme postupovať precízne. Nakladáme s verejnými financiami a nemôžeme si dovoliť chyby, ktoré by viedli k neoprávnenému čerpaniu. V niektorých prípadoch predlžujú túto lehotu neúplné žiadosti, ktoré treba po upozornení z ministerstva doplniť. Vtedy je len na žiadateľovi ako rýchlo to urobí,“ poznamenal R.Dula.

O finančnú pomoc v rámci schémy pomoci žiadajú najmä podnikatelia, ktorí prevádzkujú reštaurácie, je ich až 40%. Hneď za nimi figurujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie.  Finančnú pomoc využívajú najmä na úhradu faktúr a odvodov. Administratíva pri vypĺňaní a zhromažďovaní podkladov nie je náročná, 84% respondentov tvrdí, že vyplnenie žiadosti im trvalo menej ako hodinu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý spracovala sekcia cestovného ruchu MDV SR na základe dotazníka pre Schému pomoci de minimis.

Podľa 72% opýtaných podnikateľov je pomoc v cestovnom ruchu nateraz dostatočná a 64% nemá alternatívny plán a svojmu podnikaniu naďalej verí.  Problémom však môže byť objem pomoci. „Prepad tržieb v tomto sektore je taký výrazný, že vyčlenených sto miliónov eur pokryje pokles výpadku fixných nákladov iba za minulý rok. Ministerstvo dopravy sa preto bude uchádzať o navýšenie peňazí do schémy pomoci,” povedal minister Andrej Doležal.

Limit čerpania je stanovený na 200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci de minimis. Ministerstvo už zároveň  finalizuje veľkú schému pomoci, na ktorú Európska komisia navýšila objem pomoci z troch na 10 miliónov eur.

Sekcia cestovného ruchu zriadila na rezorte dopravy linku pomoci a takisto všetky potrebné  informácie pravideľne zverejňuje na webovej stránke ministerstva. Viac ako 96% opýtaných podnikateľov potvrdilo, že poskytované informácie sú dostatočné a sú s nimi spokojní.

„Je to ocenenie práce zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí pracujú aj cez víkendy, aby sa pomoc čo najskôr dostala k tým, ktorí to potrebujú. Aj vďaka nim je vypĺňanie žiadosti takmer bezproblémové,“poznamenal GR SCR Radúz Dula.

.

22.2.2021 A. Doležal: Robíme, čo sa dá, no sto miliónov pre cestovný ruch nebude stačiť

Stomiliónový balík pomoci pre cestovný ruch je nedostatočný. Vyhlásil to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal. Hoci vláda predpokladala, že táto suma pokryje fixné náklady podnikateľom v sektore cestovného ruchu vrátane gastroprevádzok až do konca tohto roka, už dnes je zrejmé, že to tak nebude.

,,Prepad tržieb v tomto sektore je taký výrazný, že vyčlenených sto miliónov eur pokryje pokles výpadku fixných nákladov​ iba za minulý rok. Ministerstvo dopravy sa preto bude uchádzať o navýšenie peňazí do  schémy pomoci,” povedal minister Doležal. O akú sumu pôjde ale nekonkretizoval.

Ministerstvo tiež reagovalo na informácie platformy Stále máme chuť, ktorá zverejnila vlastný prieskum. Podľa neho štyri z piatich gastro prevádzok stále nedostali podporu zo schémy pomoci. “Samozrejme rozumieme mimoriadne ťažkej situácii, v ktorej sa títo podnikatelia ocitli. Robíme sedem dní v týždni, čo je v našich silách, aby sa peniaze k žiadateľom dostali čo najskôr. Stále však platí, že pri posudzovaní žiadostí musíme postupovať precízne.  Nakladáme s verejnými financiami a nemôžeme si dovoliť chyby, ktoré by viedli k neoprávnenému čerpaniu,” uviedol minister.

Šéf rezortu dopravy zároveň vysvetlil, že ministerstvo má na posúdenie žiadosti 30 pracovných dní a na vyplatenie peňazí ďalších 30 pracovných dní. Ak teda niekto podal žiadosť v deň spustenia schémy, čiže 15. decembra, lehota na vyplatenie peňazí uplynie až v polovici marca. “Áno, je pravda, že v niektorých prípadoch dochádza k predĺženiu lehoty na vybavenie žiadosti, napríklad ak dostaneme neúplnú žiadosť, v tomto prípade kontaktujeme žiadateľov a prosíme ich o doplnenie ich žiadosti,” upresnil Doležal.

Práve s cieľom zrýchliť kontrolu a posudzovanie žiadostí prijalo ministerstvo 20 brigádnikov. Aj vďaka nim je denne skontrolovaných a posúdených približne 150 žiadostí. Priemerná doba vybavenia žiadosti je pritom 40 dní. Pandémia koronavírusu však ovplyvnila aj prácu úradníkov, vzhľadom na fakt, že schvaľovanie žiadostí a kontrolu nie je možné vykonávať z domu, ale fyzicky z ministerstva: ,,Bohužiaľ aj naši pracovníci boli chorí, čo ovplyvnilo kapacity a spomalilo vybavovanie žiadostí v určitých prípadoch,” uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby.

.

8.2.2021 Vyhodnocovanie žiadostí schémy pomoci

Ministerstvo dopravy má na posúdenie žiadosti o finančnú pomoc 30 pracovných dní od jej prijatia a ďalších 30 pracovných dní je na vyplatenie pomoci. Snažíme sa však, aby peniaze prišli podnikateľom čo najskôr a preto sme prijali na pomoc aj brigádnikov. Posudzovanie však musí byť precízne, keďže nakladáme s verejnými financiami, nemôžeme si dovoliť chyby.

Všetky žiadosti, ktoré prišli do konca roka boli spracované, posledné odpovede odchádzajú žiadateľom z decembra v týchto dňoch. Podnikateľom prišlo zatiaľ na účet 11 miliónov eur a  ďalších 8 476 000 bude uvoľnených v priebehu mesiaca.

Denne vyhodnotíme v priemere 150 žiadostí, niektoré z nich sú však nekompletné a žiadame o doplnenie údajov alebo podkladov. Administratíva pri vypĺňaní a zhromažďovaní podkladov však nie je náročná, až 84% žiadateľov nám potvrdilo, že vyplnenie žiadosti im trvalo menej ako hodinu.

.

 

1.2.2020 Porovnanie výšky štátnej pomoci na Slovensku, v Česku a Maďarsku

Pozrite si percentuálne porovnanie výšky štátnej pomoci pre ten istý podnik s tým istým počtom zamestnancov na Slovensku a v susedných štátoch -  v Českej republike a v Maďarsku. Sekcia cestovného ruchu MDV SR prepočítala, akú finančnú pomoc dostane podnikateľ zo všetkých pomocí na Slovensku (vrátane pomoci ministerstiev hospodárstva, práce a dopravy) a koľko by presne tento istý slovenský podnik dostal, keby pôsobil v Česku alebo v Maďarsku.

 

Porovnanie výšky štátnej pomoci na Slovensku, v Česku a Maďarsku

22.1.2021 Slovenskí dovolenkári sa nemusia báť, že prídu o svoje peniaze za zájazdy

Poistenie proti insolventnosti má v súčasnosti až 85% pripravovaných zájazdov. Na všetky odložené zájazdy z minulého roka je poistná zmluva platná bez ohľadu na to, či cestovná kancelária získala poistenie na rok 2021. Do konca augusta sa musí cestovná kancelária s klientom dohodnúť na náhradnom plnení alebo do 14 dní vrátiť všetky zaplatené prostriedky. V prípade krachu CK tak cestujúci neprídu o svoje peniaze.

 

Žiadna z cestovných kancelárii na Slovensku Ministerstvu dopravy a výstavby SR neavizuje, že by jej do konca leta hrozil krach.

,,Na ministerstve dopravy sa tejto situácii intenzívne venuje pracovná skupina zložená zo zástupcov cestovných kancelárií, poisťovní, Slovenskej bankovej asociácie, NBS, ale aj ministerstva financií a hospodárstva, ktorých cieľom je uchrániť podnikateľov a nastaviť podmienky tak, aby  boli v súlade s európskymi  pravidlami. Teší nás, že poisťovne našli v týchto ťažkých časoch spoločnú reč s cestovnými kanceláriami,” uviedla štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková.

Ministerstvo dopravy spustilo v decembri schému pomoci, v rámci ktorej sa podnikatelia v cestovnom ruchu, vrátane cestovných kancelárií pri poklese tržieb o viac ako 40 percent, môžu uchádzať o finančnú podporu zo 100-miliónového balíka. Ministerstvo v týchto dňoch vypláca viac ako 11 miliónov eur.

Roman Berkes, prezident SACKA: ,,Aj vďaka tejto schéme pomoci sa optika poisťovní na cestovné kancelárie trochu zmenila a sú ústretovejšie. Počet poistených cestovných kancelárií stále stúpa.”

MDV SR sa zaoberá aj návrhom na vytvorenie tzv. garančného fondu pre prípad, že niektorá cestovná kancelária príde o poistenie insolventnosti. Na tomto návrhu pracujeme spolu so zástupcami poisťovní a cestovných kancelárií, chceli by sme, aby fungoval od roku 2022.

13.1.2021 Ministerstvo dopravy spracovalo za prvé tri týždne cez schému pomoci 11 miliónov eur

Do 12. januára prijalo Ministerstvo dopravy cez portál Slovensko.sk približne 3500 žiadostí o kompenzáciu výpadku príjmov v cestovnom ruchu pre pandémiu koronavírusu. Zo 100 miliónového balíka sme už k rovnakému dátumu  spracovali a postupne na účty oprávneným prijímateľom posielame 11 391 503,66 eur.

Uvedomujeme si, ako dlho čakali firmy a podnikatelia zo sektoru cestovného ruchu na finančné kompenzácie. S cieľom vyhodnocovať žiadosti ešte rýchlejšie, sme prijali brigádnikov tak, aby sme mohli pomoc posielať žiadateľom bezprostredne po kladnom posúdení. Odhadujeme, že týždenne budeme schopní vybaviť 500 žiadostí,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Ministerstvo spustilo schému pomoci 15. decembra. Po podaní žiadosti má rezort dopravy 30 dní na ich vyhodnotenie a spracovanie. Finančné prostriedky získa každý, kto spĺňa stanovené podmienky a má uhradené záväzky v sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade alebo dohodnuté splátkové kalendáre.

,,Oceňujem prístup ministerstva, ktoré posilnilo svoje kapacity tak, aby sa pomoc k žiadateľom dostala čo najrýchlejšie. Vďaka dostatočnej pomoci by slovenský cestovný ruch mal prežiť, bude to ale náročné, všetko závisí od vývoja pandémie, veľkú nádej vkladáme do vakcíny, vďaka ktorej snáď už čoskoro budeme môcť podnikať bez väčších obmedzení” uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Roman Berkes. 

Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) je zverejnený na webovej stránke ministerstva.

V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov, z ktorých musí žiadosť vychádzať. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocuje sa každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Limit čerpania je stanovený na 200 000 eur na žiadateľa, keďže ide o tzv. schému pomoci “de minimis”. Zároveň už pripravujeme aj veľkú schému pomoci, kde limit na prevádzku bude až do troch miliónov eur.

.

 

12.1.2021 Hľadáme posily pre pomoc v cestovnom ruchu

Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky vyhlasuje výber na funkciu externého hodnotiteľa na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu.

Rýchlosť a adresnosť sú kľúčové pre poskytovanie zdrojov v schéme pomoci v cestovnom ruchu. Aby sme dokázali pomáhať ešte rýchlejšie, rozširujeme náš tím o externých spolupracovníkov. Bližšie informácie nájdete TU:  https://www.mindop.sk/cestovnyruch/vyberove-konanie-na-externych-spolupracovnikov

.

 

1.1.2021 O finančnú pomoc počiadalo v decembri 2720 podnikateľov

Ministerstvo dopravy a výstavby spustilo v decembri 2020 schému pomoci v cestovnom ruchu. Za prvý mesiac požiadalo o finančnú podporu 2720 podnikateľov. Prvé peniaze na účty dotknutých podnikov odišli ešte pred koncom roka.

V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1.4.2020 do 31.10.2020. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladáme vo februári 2021. Základnou podmienkou je pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.

Oprávnení žiadatelia môžu požiadať o peniaze zo schémy pomoci prostredníctvo formulára na portáli Slovensko.sk. Videonávod ako vyplniť formulár je zverejnený tu: https://www.youtube.com/watch?v=E1EDeEWKFEU

 MDV SR zriadilo aj infolinku + 421 2 5949 4895 a emailovú adresu pomoc@mindop.sk, na ktorej poskytuje informácie súvisiace so schémou pomoci.

 

31.12.2020 Ministerstvo dopravy začalo vyplácať peniaze podnikateľom postihnutým pandémiou

Prvé peniaze na účty dotknutých podnikov už odišli. Rezort ku koncu roka vyplatí približne šesť miliónov eur. Schému pomoci pritom spustilo ministerstvo len pred niekoľkými dňami.

Štátna pomoc pre domáci cestovný ruch v celkovej hodnote 100 miliónov eur je pre subjekty pôsobiace v tomto sektore pripravená a začalo sa s jej vyplácaním. Na portáli Slovensko.sk je sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci.

Za niekoľko dní sme prijali približne 2500 žiadostí, prioritou pre nás bolo začať s vyplácaním prostriedkov čo najskôr, aj preto ma teší, že prvé peniaze už sú na účtoch žiadateľov. V tejto súvislosti treba oceniť najmä prácu mojich kolegov zo sekcie cestovného ruchu, ktorí počas sviatkov pracovali na tom, aby sa to podarilo zrealizovať,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Ministerstvo spustilo schému pomoci 15. decembra. Po podaní žiadosti má rezort dopravy 30 dní na ich vyhodnotenie a spracovanie. Finančné prostriedky získa každý, kto spĺňa stanovené podmienky a má uhradené záväzky v sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade alebo dohodnuté splátkové kalendáre.

,,Reštart cestovného ruchu bude veľmi bolestivý a dlhotrvajúci. Som rada, že schému pomoci schválili všetky zainteresované inštitúcie. My sme robili všetko preto, aby sme ju v čo najkratšom možnom termíne v súlade so zákonmi a pravidlami Európskej únie spustili,“ uviedla štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

V prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1. apríla 2020 do 31. októbra 2020 s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov, z ktorých musí žiadosť vychádzať. Základnou podmienkou na získanie štátnej pomoci je pokles tržieb o 40 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocovať sa bude každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na ministerstve dopravy a výstavby Radúz Dula.

Schéma pomoci z dielne rezortu dopravy počíta s pomocou aj pre ďalšie obdobie až do konca roka 2021. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladá rezort vo februári 2021.

Oprávnenými žiadateľmi sú prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.

Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) je zverejnený na webovej stránke ministerstva.

Ministerstvo dopravy sa snažilo formulár čo najviac zjednodušiť. Pre žiadateľov pripravilo dva návody - jeden textový, jeden videonávod, v ktorých ešte pred vypĺňaním formuláru rezort informuje, čo všetko si majú pripraviť.

Zároveň vyškolil aj krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, stavovské organizácie združujúce prevádzky cestovného ruchu aj operátorov z NASES, ktorí poskytujú telefonické informácie užívateľom portálu Slovensko.sk tak, aby vedeli žiadateľom poradiť ako o peniaze požiadať.

.

 

23.12.2020 Prišlo už 2195 žiadostí o finančnú podporu

Ministerstvo dopravy zaevidovalo a začalo spracovávať ešte pred vianočnými sviatkami 2195 žiadostí o finančnú podporu zo schémy pomoci de minimis.  Prvé peniaze odídu žiadateľom ešte tento rok. 

.

 

 

15.12.2020 Prevádzky v sektore cestovného ruchu už môžu posielať žiadosti o príspevok zo schémy pomoci cestovnému ruchu

Od dnešnej polnoci je na portáli Slovensko.sk sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo schémy pomoci. Po podaní žiadosti má ministerstvo 30 dní na ich vyhodnotenie a spracovanie. Peniaze zo 100-miliónového balíka pomoci však chceme posielať ešte pred koncom roka.

,,Som rada, že schému pomoci schválili všetky zainteresované inštitúcie, my sme robili všetko preto, aby sme ju v čo najkratšom možnom termíne v súlade so zákonmi a pravidlami EÚ spustili. Pripomínam, že v prvom kole výzvy môžu prevádzky žiadať o kompenzácie výpadku príjmov od 1.4.2020 do 31.10.2020, s ohľadom na dostupnosť a overiteľnosť účtovných údajov z ktorých musí žiadosť vychádzať. Samozrejme však schéma počíta s pomocou aj pre ďalšie obdobie až do konca roku 2021. Ďalšiu výzvu na kompenzáciu výpadku tržieb za mesiace november, december 2020 a január 2021 predpokladáme vo februári 2021.“ uviedla štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

Základnou podmienkou je pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Vyhodnocovať sa bude každý mesiac zvlášť a výška pomoci sa bude odvíjať od vyčíslenej straty. Oprávnenými žiadateľmi sú napr. prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, aquaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu; organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie; zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov,  múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti. Celý zoznam oprávnených prijímateľov pomoci aj s uvedenými SK NACE kódmi (klasifikáciou ekonomickej činnosti) uvádzame na stránke: https://www.mindop.sk/cestovnyruch

Prostriedky získa každý, kto spĺňa vyššie uvedené podmienky a má uhradené záväzky v Sociálnej, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade ku koncu roku 2019.

,,Snažili sme sa formulár čo najviac zjednodušiť. Pre žiadateľov sme pripravili dva návody – jeden textový, jeden videonávod. Ešte pred vypĺňaním formuláru ich informujeme, čo všetko si majú pripraviť. Vyškolili sme aj krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu, stavovské organizácie združujúce prevádzky cestovného ruchu aj operátorov z NASES, ktorí poskytujú telefonické informácie užívateľom portálu Slovensko.sk, tak, aby vedeli žiadateľom poradiť ako o peniaze požiadať. Verím, že celý proces vyplnenia žiadosti zvládne naozaj každý, ak by mal niekto problémy, tomu sme pripravení pomôcť,“ spresnila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

MDV SR zriadilo aj infolinku + 421 2 5949 4895 a emailovú adresu pomoc@mindop.sk, na ktorej poskytuje informácie súvisiace so schémou pomoci.

Videonávod ako vyplniť formulár je zverejnený: https://www.youtube.com/watch?v=E1EDeEWKFEU

.