Skočiť na obsah

Výber na funkciu externého hodnotiteľa na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu - VYHODNOTENIE

V dňoch 15. februára 2021, 23. februára 2021 a 24. februára 2021 sa prostredníctvom aplikácie Webex uskutočnila  ústna časť výberu na obsadenie funkcie externých hodnotiteľov na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu.

Na výber sa prihlásilo 42 uchádzačov. Ministerstvom stanovené formálne podmienky  a osobnostné predpoklady splnilo 21 uchádzačov, ktorí boli zaradení do príslušnej databázy podľa oblasti pôsobenia marketing/cestovný ruch. Na základe výsledku výberu na obsadenie funkcie externých hodnotiteľov ústnu časť výberu úspešne absolvovalo šesť uchádzačov, podľa zostaveného poradia úspešných uchádzačov, traja pôsobiaci v oblasti cestovného ruchu a traja pôsobiaci v oblasti marketingu.  

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberu a predložila predsedníčke komisie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov   výsledok výberu na vymenovanie úspešných kandidátov do funkcie externých hodnotiteľov na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu podľa zostaveného poradia úspešných uchádzačov z príslušnej databázy, prvých troch kandidátov v zostavenom poradí pôsobiacich v oblasti marketingu a prvých troch kandidátov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, v súlade s čl. 4 ods. 4 Smernice č. 52/2020 o poskytovaní dotácií  organizáciám cestovného ruchu podľa zákona  č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Úspešní kandidáti vymenovaní do funkcie externých hodnotiteľov na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie organizáciám cestovného ruchu pôsobiaci v oblasti:

  • marketingu
  1. Mgr. Peter Germuška
  2. PhDr. Stanislav Bruna
  3. Ing. Marcel Moravčík
  • cestovného ruchu
  1. doc. Ing. Anna Michálková, PhD.
  2. doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
  3. Ing. Radim Beneš