Opatrenia v súvislosti s COVID 19


Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (PLF)


Re-open EU“ a „Galileo Green Lane – aktuálne informácie k cestovaniu a situácii na hraničných priechodoch v EÚ

Európska komisia dňa 15. júna spustila webovú platformu „Re-open EU“, ktorej cieľom je poskytnúť základné informácie umožňujúce bezpečné obnovenie voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Interaktívna mapa EÚ 27 obsahuje aktuálne informácie o platných vnútroštátnych opatreniach ako aj ďalšie praktické rady pre návštevníkov týkajúce sa predovšetkým:

  • hraníc,
  • verejnej dopravy,
  • cestovných obmedzení,
  • opatrení v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti, ako sú napríklad obmedzenie fyzického kontaktu alebo nosenie rúšok.

Tiež by sme radi upozornili na aplikáciu Galileo Green Lane, ktorá poskytuje informácie o dopravnej situácii na hraničných priechodoch TEN-T. Aplikácia využíva služby určovania polohy systému Galileo na uľahčenie voľného pohybu a prepravy tovarov. Vodiči a vnútroštátne orgány prostredníctvom aplikácie zdieľajú informácie o vnútorných pozemných hraniciach EÚ, získavajú údaje o dopravných tokoch a čakacích dobách.

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave

Za účelom urýchlenia cezhraničných kontrol medzi členskými štátmi EÚ odporúčame využívanie osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktoré vydala Európska komisia a je akceptované vo všetkých štátoch. Osvedčenie uvedené v prílohe č. 3 oznámenia Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb a je dostupné vo všetkých jazykoch EÚ. Predmetné oznámenie sa vzťahuje aj na pracovníkov medzinárodnej dopravy, ktorí cestujú na miesto výkonu práce individuálne.

Európska komisia zverejnila aj revidovanú verziu osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorú je možné stiahnuť na stránke Európskej komisie vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ (.zip, 4 159 kB), prípadne pod týmito odkazmi: