Skočiť na obsah

Opatrenia v súvislosti s COVID 19


Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (PLF)


„Re-open EU“ a „Galileo Green Lane“ – aktuálne informácie k cestovaniu a situácii na hraničných priechodoch v EÚ

Európska komisia dňa 15. júna spustila webovú platformu „Re-open EU“, ktorej cieľom je poskytnúť základné informácie umožňujúce bezpečné obnovenie voľného pohybu a cestovného ruchu v celej Európe. Interaktívna mapa EÚ 27 obsahuje aktuálne informácie o platných vnútroštátnych opatreniach ako aj ďalšie praktické rady pre návštevníkov týkajúce sa predovšetkým:

  • hraníc,
  • verejnej dopravy,
  • cestovných obmedzení,
  • opatrení v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti, ako sú napríklad obmedzenie fyzického kontaktu alebo nosenie rúšok.

Tiež by sme radi upozornili na aplikáciu Galileo Green Lane, ktorá poskytuje informácie o dopravnej situácii na hraničných priechodoch TEN-T. Aplikácia využíva služby určovania polohy systému Galileo na uľahčenie voľného pohybu a prepravy tovarov. Vodiči a vnútroštátne orgány prostredníctvom aplikácie zdieľajú informácie o vnútorných pozemných hraniciach EÚ, získavajú údaje o dopravných tokoch a čakacích dobách.

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave

Za účelom urýchlenia cezhraničných kontrol medzi členskými štátmi EÚ odporúčame využívanie osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktoré vydala Európska komisia a je akceptované vo všetkých štátoch. Osvedčenie je uvedené v prílohe č. 3 oznámenia Komisie o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb. Oznámenie Komisie je dostupné pod týmto odkazom vo všetkých jazykoch EÚ. Predmetné oznámenie sa vzťahuje aj na pracovníkov medzinárodnej dopravy, ktorí cestujú na miesto výkonu práce individuálne.

Európska komisia zverejnila aj doplňujúce oznámenie (COM(2020) 685 final) týkajúce sa posilnenia zelených jazdných pruhov s cieľom udržať chod ekonomiky počas druhej vlny pandémie COVID-19 (Green Lanes), v rámci ktorého priamo odkazuje na revidovanú verziu osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (príloha 40 k Praktickej príručke EÚ pre príslušníkov pohraničnej stráže - Schengenskej príručky/pôvodná príloha 3 oznámenia), ktorú je možné stiahnuť na stránke Európskej komisie vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ (.zip, 4 159 kB), prípadne pod týmito odkazmi:

Pozn.  Vodiči môžu použiť osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave (príloha 40 Schengenskej príručky/pôvodná príloha 3 oznámenia) vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ