Skočiť na obsah

COVID 19 - Poštové služby

V súvislosti so šírením koronavírusu COVID19 pristúpila Slovenská pošta, a. s., k preventívnym opatreniam v záujme ochrany zdravia svojich zamestnancov ako aj jej zákazníkov.

Zmeny, týkajúce sa otváracích hodín na pobočkách Slovenskej pošty, a. s., zastavenia predaja produktov, doručovania vybraných poštových zásielok a odporúčania a usmernenia pri návšteve pobočiek ako aj pri preberaní zásielok od doručovateľov a kuriérov sú uvedené na webovom sídle Slovenskej pošty, a. s.:

https://www.posta.sk/sluzby/preventivne-ochranne-opatrenia-slovenskej-posty

Z dôvodov obmedzení v leteckej doprave, ktorá je základným druhom prepravy poštových zásielok, a nedostatku alternatívnych prepravných kapacít musela Slovenská pošta, a. s., pristúpiť k obmedzeniam v medzinárodnom poštovom styku. Slovenská pošta koordinuje pohyb medzinárodnej pošty podľa situácie v krajinách celého sveta a podľa pokynov Svetovej poštovej únie. Zoznam krajín, do ktorých Slovenská pošta, a. s., prijíma/neprijíma zásielky je pravidelne aktualizovaný a dostupný na webovom sídle Slovenskej pošty, a. s.:

https://www.posta.sk/stranky/obmedzenia-a-upravy-v-medzinarodnej-poste

Aktuálne informácie získate na: