PREDPISY EURÓPSKEJ HOSPODÁRSKEJ KOMISIE OSN

TÝKAJÚCE SA HOMOLOGIZÁCIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL PODĽA STATUSU DOHODY, JEJ PRÍLOH A ICH ZMIEN

(spracované na základe neoficiálnej revízie 2 dokumentu TRANS/WP.29/343/Rev.28/Add.2 z 28. októbra 2020)


Poznámka : V stĺpci "Dátum nadobudnutia platnosti" u corrigenda ide o dátum prijatia.
                                                                                                                        101   102   103   104   105   106   107   108   109   110  
PREDPISY EHK Č. 101 až 110
Predpis č. Dokumentačný odkaz
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505/...
Status dokumentu Dátum nadobudnutia platnosti NÁZOV
101

Add.100

Add.100/Amend.1

Add.100/Amend.2

Add.100/Amend.3

Add.100/Amend.4

Add.100/Rev.1

Add.100/Rev.2

Add.100/Rev.2/Amend.1

Add.100/Rev.2/Amend.2

Add.100/Rev.2/Amend.3

Add.100/Rev.2/Amend.4

Add.100/Rev.2/Amend.5

Add.100/Rev.3

Add.100/Rev.3/Amend.1

Add.100/Rev.3/Amend.2

Add.100/Rev.3/Amend.3

Add.100/Rev.3/Amend.4

Add.100/Rev.3/Amend.5

Add.100/Rev.3/Amend.6

Add.100/Rev.3/Amend.7

Add.100/Rev.3/Amend.8

00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Suppl.9 to 00

01

Suppl.10 to 00

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

Suppl.4 to 01

Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

Suppl.7 to 01

Suppl.8 to 01

Suppl.9 to 01

01.01.97

10.08.97

14.05.98

05.02.00

12.09.01

31.01.03

04.04.05

18.06.07

22.07.09

19.08.10

09.12.10

28.05.19

27.01.13

15.07.13

10.06.14

22.01.15

20.01.16

18.06.16

10.10.17

28.05.19

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu osobných automobilov poháňaných len spaľovacím motorom, alebo poháňaných hybridnou elektrickou hnacou sústavou z hľadiska merania emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva a/alebo merania spotreby elektrickej energie a dojazdu a vozidiel kategórie M1 a N1 poháňaných len elektrickou hnacou sústavou z hľadiska merania spotreby elektrickej energie a dojazdu

Uniform provisions concerning the approval of passenger cars powered by an internal combustion engine only, or powered by a hybrid electric power train with regard to the measurement of the emission of carbon dioxide and fuel consumption and/or the measurement of electric energy consumption and electric range, and of categories M1 and N1 vehicles powered by an electric power train only with regard to the measurement of electric energy consumption and electric range
102

Add.101

00

13.12.96

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I. krátkeho spojovacieho zariadenia (CCD)
II. vozidiel z hľadiska montáže schváleného typu CCD


Uniform provisions concerning the approval of:
I. A close-coupling device (CCD)
II. Vehicles with regard to the fitting of an approved type of CCD
103

Add.102

Add.102/Amend.1

Add.102/Amend.2

Add.102/Rev.1

Add.102/Rev.1/Amend.1

00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

23.02.97

06.07.00

04.04.05

23.06.11

10.06.14

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu výmenných zariadení na reguláciu znečisťovania pre motorové vozidlá

Uniform provisions concerning the approval of replacement pollution control devices for power-driven vehicles
104

Add.103

Add.103/Amend.1

Add.103/Amend.2

Add.103/Amend.3

Add.103/Amend.4

Add.103/Amend.4/Corr.1

Add.103/Amend.5

Add.103/Amend.3/Corr.1

Add.103/Rev.1

Add.103/Rev.1/Corr.1

Add.103/Rev.1/Corr.2

Add.103/Rev.1/Amend.1

Add.103/Rev.1/Amend.2

Add.103/Rev.1/Amend.3

Add.103/Rev.1/Amend.4

00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Corr.1 to Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Corr.1 to Suppl.3

Suppl.6 to 00

Corr.2 to Suppl.3

Erratum

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Suppl.9 to 00

01

15.01.98

13.01.00

10.12.02

02.02.07

18.06.07

14.11.07

11.07.08

12.03.08

24.10.09

10.03.10

---

26.07.12

15.06.15

10.10.17

15.10.19

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu odrazových označení pre vozidlá kategórie M, N a O

Uniform provisions concerning the approval of retro-reflective markings for vehicles of category M, N and O
105

Add.104

Add.104/Amend.1

Add.104/Amend.2

Add.104//Amend.2/Corr.1

Add.104/Amend.2/Corr.2

Add.104/Amend.2/Corr.3 (F only)

Add.104/Amend.3

Add.104/Amend.4

Add.104/Rev.1

Add.104/Rev.2

Add.104/Rev.2/Amend.1

Add.104/Rev.2/Amend.1/Corr.1

Add.104/Rev.2/Amend.2

Add.104/Rev.2/Amend.3

Add.104/Rev.3

Add.104/Rev.3/Amend.1

00

01 series

02 series

Corr.1 to 02

Corr.2 to 02

Corr.3 to 02

03

04

Suppl.1 to 04

05

Suppl.1 to 05

Corr.1 to Suppl.1 to 05

Suppl.2 to 05

06 series

06 series

Suppl.1 to 06

07.05.98

13.01.00

05.12.01

13.03.02

13.11.02

12.03.03

23.06.05

18.06.07

22.07.09

23.06.11

18.11.12

06.02.13

15.06.15

[22.06.17]

---

28.05.19

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel určených na prepravu nebezpečného tovaru z hľadiska ich špecifických konštrukčných charakteristík

Uniform provisions concerning the approval of vehicles intended for the carriage of dangerous goods with regard to their specific construction features
106

Add.105

Add.105/Amend.1

Add.105/Corr.1

Add.105/Amend.2

Add.105/Amend.3

Add.105/Amend.2/Corr.1

Add.105/Amend.4

Add.105/Amend.5

Add.105/Amend.5/Corr.1

Add.105/Rev.1

Add.105/Rev.1/Corr.1

Add.105/Rev.1/Amend.1

Add.105/Rev.1/Amend.2

Add.105/Rev.1/Amend.3

Add.105/Rev.2

Add.105/Rev.2/Amend.1

Add.105/Rev.2/Amend.2

Add.105/Rev.2/Amend.3

Add.105/Rev.2/Amend.4

Add.105/Rev.2/Amend.5

Add.105/Rev.2/Amend.6

Add.105/Rev.2/Amend.7

Add.105/Rev.2/Amend.8

00

Suppl.1 to 00

Corr.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Corr.1 to Suppl.2 to 00

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Corr.1 to Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Erratum

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Suppl.9 to 00

Suppl.10 to 00

Suppl.11 to 00

Suppl.12 to 00

Suppl.13 to 00

Suppl.14 to 00

Suppl.15 to 00

Suppl.16 to 00

Suppl.17 to 00

Suppl.18 to 00

07.05.98

13.01.00

26.06.02

31.01.03

13.11.04

10.03.04

02.02.07

10.11.07

25.06.08

26.02.09

---

24.10.09

17.03.10

27.01.13

03.11.13

15.06.15

08.10.15

18.06.16

09.02.17

10.02.18

29.12.18

15.10.19

25.09.20

Jednotné ustanovenie pre homologizáciu pneumatík pre poľnohospodárske vozidlá a ich prípojné vozidlá

Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for agricultural vehicles and their trailers
107

Add.106/Rev.2

Add.106/Rev.2/Amend.1

Add.106/Rev.2/Corr.1 (F only)

Add.106/Rev.2/Corr.2 (R only)

Add.106/Rev.2/Amend.2

Add.106/Rev.2/Amend.3

Add.106/Rev.2/Corr.3

Add.106/Rev.2/Corr.4 (F only)

Add.106/Rev.2/Corr.5 (R only)

Add.106/Rev.2/Amend.1/Corr.1

Add.106/Rev.2/Amend.1/Corr.2 (F only)

Add.106/Rev.2/Corr.6

Add.106/Rev.2/Corr.7

Add.106/Rev.2/Amend.4

Add.106/Rev.2/Corr.8 (R only)

Add.106/Rev.2/Amend.5

Add.106/Rev.2/Amend.6

Add.106/Rev.2/Amend.3/Corr.1

Add.106/Rev.3

Add.106/Rev.3/Amend.1

Add.106/Rev.3/Amend.2

Add.106/Rev.2/Amend.6/Corr.1 (R only)

Add.106/Rev.3/Corr.1 (R only)

Add.106/Rev.3/Amend.3

Add.106/Rev.3/Amend.4

Add.106/Rev.3/Amend.2

Add.106/Rev.3/Amend.5

Add.106/Rev.3/Amend.1

Add.106/Rev.3/Corr.3

 

Add.106/Rev.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add.106/Rev.4/Amend.1

Add.106/Rev.4/Amend.2

Add.106/Rev.4/Corr.1 (Erratum)

Add.106/Rev.4/Corr.2

 

Add.106/Rev.5

Add.106/Rev.5

Add.106/Rev.5/Corr.1 (Erratum)

Add.106/Rev.5/Corr.2

Add.106/Rev.5/Amend.1

Add.106/Rev.5/Amend.2

Add.106/Rev.5/Amend.3

Add.106/Rev.5/Amend.4

Add.106/Rev.5/Amend.5

 

Add.106/Rev.6

Add.106/Rev.6/Corr.1 (Erratum)

Add.106/Rev.6/Amend.1

Add.106/Rev.6/Amend.2

 

Add.106/Rev.6/Amend.3

Add.106/Rev.6/Amend.4

Add.106/Rev.6/Amend.5

Add.106/Rev.6/Amend.6

Add.106/Rev.6/Corr.2

Add.106/Rev.6/Corr.3

Add.106/Rev.6/Amend.7

Add.106/Rev.6/Amend.8

Add.106/Rev.6/Amend.9

Add.106/Rev.7

Add.106/Rev.7/Amend.1

Add.106/Rev.7/Corr.1

Add.106/Rev.7/Corr.2

Add.106/Rev.7/Amend.2

Add.106/Rev.7/Amend.3

Add.106/Rev.7/Amend.4

Add.106/Rev.7/Amend.5

Add.106/Rev.8

Add.106/Rev.8/Corr.1

Add.106/Rev.8/Amend.1

Add.106/Rev.8/Amend.2

Add.106/Rev.8/Amend.3

Suppl.2 to 02

Suppl.3 to 02

Corr.1 to 02

Corr.2 to 02

Suppl.4 to 02

Suppl.5 to 02

Corr.1 to Rev.2

Erratum

Erratum

Corr.1 to Suppl.3 to 02(R)

Erratum

Corr.2 to Rev.2

Erratum

03

Corr.3 to Rev.2

Suppl.6 to 02

Suppl.1 to 03

Corr.1 to Suppl.5 to 02

Suppl.7 to 02

Suppl.2 to 03

04

Corr.1 to Suppl.1 to 03

 

Corr.4 to Rev.2

Suppl.1 to 04

05

Erratum 1 to Rev.3

Suppl.2 to 04

Corr.1 to Rev.3

(Obsahuje sériu 04)

Suppl.7 to 02

Suppl.2 to 03

04

Corr.4 to Rev.2 (Ronly)

Suppl.1 to 04

Suppl.2 to 04

Erratum 1 to Rev.3

Corr.1 to Rev.3

Corr.2 to Rev.3 (Erratum)

Suppl.3 to 04

Suppl.4 to 04

Suppl.5 to 04

Corr.1 to Rev.4

Corr.2 to Rev.4

Obsahuje sériu 05

05

Suppl.1 to 05

Corr.1 to Rev.5

Corr.2 to Rev.5

Suppl.2 to 05

Suppl.3 to 05

Suppl.4 to 05

Suppl.5 to 05

Suppl.6 to 05 

(Obsahuje sériu 06)

06

Corr.1 to Rev.6

Suppl.1 to 06

Suppl.2 to 06

Suppl.3 to 06

Suppl.4 to 06

Suppl.5 to 06

07

Suppl.6 to 06

Corr.1 to 06

Corr.3 to Rev.6

Suppl.7 to 06

Suppl.8 to 06

Suppl.9 to 06

07 series

Suppl.1 to 07

Corr.1 to 07

Corr.2 to Rev.7

Suppl.2 to 07

08

Suppl.3 to 07

Suppl.4 to 07

08

Corr.1 to Rev.8

Suppl.1 to 08

Suppl.2 to 08

Suppl.3 to 08

15.10.08

22.07.09

10.03.09

10.03.09

24.10.09

24.10.09

11.11.09

---

---

11.11.09

---

10.03.10

---

19.08.10

10.11.10

09.12.10

09.12.10

09.03.11

23.06.11

28.10.11

28.10.11

16.11.11

 

16.11.11

26.07.12

26.07.12

---

18.11.12

14.03.12

 

23.06.11

28.10.11

28.10.11

16.11.11

26.07.12

18.11.12

---

14.03.12

13.11.13

10.06.14

09.10.14

[22.06.17]

---

13.03.19

 

26.07.12

10.06.14

 

13.03.19

10.06.14

08.10.15

18.06.16

18.10.16

[22.06.17]

 

10.06.14

---

15.06.15

08.10.15

 

18.06.16

18.10.16

18.10.16

22.06.17

15.03.17

13.03.19

16.10.17

29.05.20

25.09.20

 

22.06.17

15.03.17

13.03.19

16.10.18

16.10.18

29.05.20

25.09.20

---

13.03.19

15.10.19

29.05.20

25.09.20

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie

Uniform provisions concerning the approval of categories M2 or M3 vehicles with regard to their general construction
108

Add.107

Add.107/Corr.1 (F only)

Add.107/Amend.1

Add.107/Amend.2

Add.107/Corr.2

Add.107/Amend.3

Add.107/Amend.3/Corr.1

Add.107/Amend.4

Add.107/Amend.5

00

Corr.1 to 00 (F only)

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Corr. 2

Suppl.3 to 00

Erratum to Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

23.06.98

10.03.99

30.10.03

23.06.05

12.03.08

17.03.10

---

29.12.18

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu výroby obnovených pneumatík motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Uniform provisions concerning the approval for the production of retreaded pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers
109

Add.108

Add.108/Corr.1

Add.108/Amend.1

Add.108/Amend.1/Corr.1

Add.108/Amend.2

Add.108/Amend.3

Add.108/Amend.4

Add.108/Rev.1

Add.108/Rev.1/Amend.1

Add.108/Rev.1/Corr.1

Add.108/Rev.1/Amend.1

Add.108/Rev.1/Amend.2

Add.108/Rev.1/Amend.3

Add.108/Rev.1/Amend.4

00

Corr.1 to 00

Suppl.1 to 00

Corr.1 to 01 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Corr.1 to Rev.1

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Suppl.9 to 00

Suppl.10 to 00

23.06.98

10.03.99

21.02.02

12.03.03

13.11.04

09.11.05

10.11.07

24.10.09

17.03.10

03.11.13

20.01.16

10.10.17

29.12.18

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu výroby obnovených pneumatík úžitkových motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Uniform provisions concerning the approval for the production of retreaded pneumatic tyres for commercial vehicles and their trailers
110

Add.109

Add.109/Corr.1

Add.109/Corr.2

Add.109/Amend.1

Add.109/Amend.2

Add.109/Amend.3

Add.109/ Amend.4

Add.109/ Amend.5

Add.109/ Amend.6

Add.109/Rev.1

Add.109/Rev.1/Amend.1

Add.109/Rev.1/Amend.2

Add.109/Rev.2

Add.109/Rev.3

Add.109/Rev.3/Amend.1

Add.109/Rev.3/Amend.2

Add.109/Rev.3/Amend.3

Add.109/Rev.3/Amend.4

Add.109/Rev.3/Amend.5

Add.109/Rev.3/Amend.6

Add.109/Rev.3/Amend.7

Add.109/Rev.4

Add.109/Rev.4/Amend.1

Add.109/Rev.4/Amend.2

Add.109/Rev.5

Add.109/Rev.5/Amend.1

Add.109/Rev.5/Amend.2

Add.109/Rev.5/Amend.3

Add.109/Rev.6

Add.109/Rev.6/Amend.1

Add.109/Rev.6/Amend.2

00

Corr.1 to 00

Corr.2 to 00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Suppl.9 to 00

01

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

Suppl.4 to 01

02 series

Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

Suppl.7 to 01

02 series

Suppl.1 to 02

03 series

03 series

Suppl.1 to 03

Suppl.2 to 03

04

04

Suppl.1 to 04

Suppl.2 to 04

28.12.00

08.11.00

27.06.01

31.01.03

27.02.04

12.08.04

04.07.06

02.02.07

18.06.07

03.02.08

22.07.09

19.08.10

15.07.13

10.06.14

09.10.14

08.10.15

18.06.16

08.10.16

22.06.17

10.10.17

19.07.18

---

19.07.18

16.10.18

---

28.05.19

15.10.19

15.10.19

---

25.09.20

25.09.20

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I. Špecifických komponentov motorových vozidiel používajúcich vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn (CNG) a/alebo skvapalnený zemný plyn (LNG)
II. Vozidiel z hľadiska inštalovania špecifických komponentov homologizovaného typu za účelom používania stlačeného zemného plynu (CNG) a/alebo skvapalneného zemného plynu (LNG) vo svojom pohonnom systéme


Uniform provisions concerning the approval of:
I. Specific components of motor vehicles using compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system in their propulsion system;
II. Vehicles with regard to the installation of specific components of an approved type for the use of compressed natural gas (CNG) and/or liquefied natural gas (LNG) in their propulsion system in their propulsion system