PREDPISY EURÓPSKEJ HOSPODÁRSKEJ KOMISIE OSN

TÝKAJÚCE SA HOMOLOGIZÁCIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL PODĽA STATUSU DOHODY, JEJ PRÍLOH A ICH ZMIEN

(spracované na základe neoficiálnej revízie 2 dokumentu TRANS/WP.29/343/Rev.28/Add.2 z 28. októbra 2020)


Poznámka : V stĺpci "Dátum nadobudnutia platnosti" u corrigenda ide o dátum prijatia.
                                                                                                                        111   112   113   114   115   116   117   118   119   120  
PREDPISY EHK Č. 111 až 120
Predpis č. Dokumentačný odkaz
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505/...
Status dokumentu Dátum nadobudnutia platnosti NÁZOV
111

Add. 110

Add. 110/Amend.1

Add.110/Corr.1

00

Suppl.1 to 00

Erratum

28.12.00

04.04.05

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu cistermových vozidiel kategórie N a O z hľadiska stability proti prevráteniu

Uniform provisions concerning the approval of tank vehicles of categories N and O with regard to rollover stability
112

Add.111/Rev.2

Add.111/Rev.2

Add.111/Rev.2

Add.111/Rev.2

Add.111/Rev.2/Amend.1

Add.111/Rev.2/Amend.1

Add.111/Rev.2/Amend.1/Corr.1

Add.111/Rev.2/Amend.2

Add.111/Rev.2/Amend.3

Add.111/Rev.3

Add.111/Rev.3/Amend.1

Add.111/Rev.3/Amend.2

Add.111/Rev.3/Amend.3

Add.111/Rev.3/Amend.4

Add.111/Rev.3/Amend.5

Add.111/Rev.3/Amend.6

Suppl.10 to 00

Corr.2 to Suppl.8

Suppl.11 to 00

Corr.3 to Suppl.8

Suppl.12 to 00

01

Corr.1 to 01

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

Suppl.4 to 01

Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

Suppl.7 to 01

Suppl.8 to 01

02

22.07.09

10.03.09

24.10.09

10.03.10

19.08.10

09.12.10

09.03.11

28.10.11

26.07.12

18.11.12

15.07.13

15.06.15

08.10.15

10.10.17

10.02.18

15.10.19

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel vyžarujúcich asymetrické stretávacie alebo diaľkové svetlo alebo obe a vybavených žiarovkami a/alebo modulmi diód vyžarujúcich svetlo (LED)

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicle headlamps emitting an asymmetrical passing-beam or a driving-beam or both and equipped with filament lamps and/or Light- Emitting Diode (LED) modules
113

Add.112/Rev.1

Add.112/Rev.1/Amend.1

Add.112/Rev.1/Amend.2

Add.112/Rev.1/Amend.3

Add.112/Rev.1/Amend.4

Add.112/Rev.2/Corr.1

Add.112/Rev.2/Amend.1

Add.112/Rev.3/Amend.1/ Corr.1 (Erratum)

Add.112/Rev.3

Add.112/Rev.3

Add.112/Rev.3/Amend.1

Add.112/Rev.3/Amend.2

Add.112/Rev.3/Amend.3

Add.112/Rev.3/Amend.4

Add.112/Rev.3/Amend.5

Add.112/Rev.3/Amend.6

Add.112/Rev.4

Add.112/Rev.4/Amend.1

Add.112/Rev.4/Amend.2

Add.112/Rev.5

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Suppl.9 to 00

Corr.1 to Suppl.9 to 00

Suppl.10 to 00

Corr.1 to Suppl.2 to 01

01

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

Suppl.4 to 01

Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

02

02

03

Suppl.1 to 03

03

02.02.07

11.07.08

15.10.08

22.07.09

19.08.10

09.03.11

26.07.12

---

26.07.12

18.11.12

15.07.13

09.10.14

15.06.15

08.10.15

09.02.17

10.02.18

---

15.10.19

29.05.20

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetlometov motorových vozidiel, vyžarujúcich symetrické stretávacie alebo diaľkové svetlo alebo obe, vybavených žiarovkami, svetelnými zdrojmi s plynovou výbojkou alebo modulmi LED

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicle headlamps emitting a symmetrical passing beam or a driving beam or both and equipped with filament, gas-discharge light sources or LED modules
114

Add.113

00

21.09.01

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I. modulu airbagu pre náhradný systém airbagu;
II. náhradného volantu vybaveného modulom airbagu homologizovaného typu;
III. náhradného systému airbagu iného, než je inštalovaný vo volante


Uniform provisions concerning the approval of:
I. An airbag module for a replacement airbag system;
II A replacement steering wheel equipped with an airbag module of an approved type;
III A replacement airbag system other than that installed in a steering wheel
115

Add.114

Add.114/Amend.1

Add.114/Amend.2

Add.114/Amend.1/Corr.1

Add.114/Corr.1

Add.114/Amend.2/Corr.1

Add.114/Amend.3

Add.114/Amend.4

Add.114/Amend.4/Corr.1

Add.114/Rev.1

Add.114/Rev.1/Amend.1

Add.114/Rev.1/Amend.2

Add.114/Rev.1/Amend.3

Add.114/Rev.1/Amend.3/Corr.1

Add.114/Rev.1/Amend.4

00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Corr.1 to Suppl.1 to 00

Corr.1 to 00

Erratum

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Corr.1 to Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Corr.1 to Suppl. 8 to 00

Suppl.9 to 00

30.10.03

09.11.05

18.01.06

16.11.05

21.06.06

---

11.07.08

19.08.10

22.06.11

15.07.13

10.06.14

09.02.17

11.01.20

11.03.20

29.05.20

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu:
I.špecifických retrofitných systémov LPG (skvapalnený ropný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme LPG
II.špecifických retrofitných systémov CNG (stlačený zemný plyn) inštalovaných v motorových vozidlách používajúcich vo svojom pohonnom systéme CNG


Uniform provisions for the approval of:
I. specific LPG (liquefied petroleum gases) retrofit systems to be installed in motor vehicles for the use of LPG in their propulsion system
II. specific CNG (compressed natural gas) retrofit systems to be installed in motor vehicles for the use of CNG in their propulsion system
116

Add.115

Add.115/Corr.1 (E only)

Add.115/Corr.2 (F only)

Add.115/Corr.3

Add.115/Amend.1

Add.115/Amend.2

Add.115/Amend.2/Corr.1 (Fonly)

Add.115/Amend.3

Add.115/Amend.4

Add.115/Amend.5

Add.115/Amend.6

Add.115/Amend.7

00

Erratum

Erratum

Corr.1 to 00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Erratum

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Suppl.7 to 00

06.04.05

---

---

16.11.05

10.10.06

15.10.08

---

23.06.11

15.07.13

18.06.16

15.10.19

---

Jednotné technické predpisy o ochrane motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu

Uniform technical prescriptions concerning the protection of motor vehicles against unauthorized use
117

Add.116

Add.116

Add.116/Rev.1

Add.116/Rev.1

Add.116/Rev.1

Add.116/Rev.1/Corr.1

Add.116/Rev.1/Corr.2

Add.116/Rev.1/Corr.3

Add.116/Rev.2

Add.116/Rev.2

Add.116/Rev.2 (R only)

Add.116/Rev.2

Add.116/Rev.2/Amend.1

Add.116/Rev.2/Amend.2

Add.116/Rev.2/Amend.3

Add.116/Rev.3

Add.116/Rev.3/Amend.1

Add.116/Rev.3/Corr.1

Add.116/Rev.3/Corr.2 (R only)

Add.116/Rev.3/Amend.2

Add.116/Rev.3/Amend.3

Add.116/Rev.3/Amend.4

Add.116/Rev.4

Add.116/Rev.4/Amend.1

Add.116/Rev.4/Amend.2

Add.116/Rev.4/Amend.3

Add.116/Rev.4/Amend.4

00

Corr.1 to 00

Corr.2 to 00

01

Corr.1 to 01

Erratum

Corr.2 to 01

Corr.3 to 01

02

Corr.1 to 02

Corr.2 to 02

Corr.3 to 02

Suppl.1 to 02

Suppl.2 to 02

Suppl.3 to 02

Suppl.4 to 02

Suppl.5 to 02

Corr.4 to 02

Corr.5 to 02

Suppl.6 to 02

Suppl.7 to 02

Suppl.8 to 02

Rev.4

Suppl.9 to 02

Suppl.10 to 02

Suppl.11 to 02

Suppl.12 to 02

06.04.05

22.06.05

21.06.06

02.02.07

14.03.07

---

25.06.08

10.03.09

30.01.11

30.01.11

22.06.11

22.06.11

18.11.12

15.07.13

03.11.13

13.02.14

10.06.14

12.03.14

12.03.14

09.10.14

08.10.15

20.01.16

---

09.02.17

11.01.20

25.09.20

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu pneumatík z hľadiska emisií hluku valenia a/alebo adhézie na mokrých povrchoch a/alebo odporu valenia

Uniform provisions concerning the approval of tyres with regard to rolling sound emissions and/or to adhesion on wet surfaces and/or to rolling resistance
118

Add.117

Add.117/Amend.1

Add.117/Rev.1

Add.117/Rev.1/Amend.1

Add.117/Rev.1/Amend.2

Add.117/Rev.1/Amend.3

Add.117/Rev.1/Amend.4

Add.117/Rev.1/Amend.5

Add.117/Rev.2

Add.117/Rev.2/Amend.1

00

01

02

Suppl.1 to 02

Suppl.2 to 02

Suppl.3 to 02

03

Suppl.4 to 02

03

Suppl.1 to 03

06.04.05

09.12.10

26.07.12

03.11.13

08.10.16

10.10.17

10.10.17

16.10.18

---

16.10.18

Jednotné technické predpisy o horľavosti a/alebo schopnosti materiálov odpudzovať palivo alebo mazivo, ktoré sa používajú v konštrukcii určitých kategórií motorových vozidiel

Uniform technical prescriptions concerning the burning behaviour and/or the capability to repel fuel or lubricant of materials used in the construction of certain categories of motor vehicles
119

Add.118

Add.118/Amend.1

Add.118/Amend.2

Add.118/Amend.3

Add.118/Amend.4

Add.118/Amend.5

Add.118/Rev.1

Add.118/Rev.1

Add.118/Rev.1/Amend.1

Add.118/Rev.1/Amend.2

Add.118/Rev.1/Amend.3

Add.118/Rev.1/Amend.4

Add.118/Rev.2

Add.118/Rev.1/Amend.5

Add.118/Rev.1/Amend.6

Add.118/Rev.1/Amend.7

Add.118/Rev.3

00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

01

Corr.1 to 01

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

Suppl.4 to 01

---

Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

02

02

06.04.05

02.02.07

11.07.08

15.10.08

22.07.09

09.12.10

23.06.11

23.06.11

18.11.12

15.07.13

03.11.13

08.10.15

---

10.10.17

10.02.18

15.10.19

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu rohových svietidiel motorových vozidiel

Uniform provisions concerning the approval of cornering lamps for power-driven vehicles
120

Add.119

Add.119/Corr.1 (R only)

Add.119/Amend.1

Add.119/Rev.1

Add.119/Rev.1/Amend.1

Add.119/Rev.2

00

Corr.1 to 00

Suppl.1 to 00

01

02

02

06.04.05

26.06.07

13.04.12

26.07.12

29.12.18

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spaľovacích motorov montovaných v poľnohospodárskych a lesných traktoroch a v mimocestných pojazdných strojov, z hľadiska merania čistého výkonu, čistého krútiaceho momentu a mernej spotreby paliva

Uniform provisions concerning the approval of internal combustion engines to be installed in agricultural and forestry tractors and in nonroad mobile machinery, with regard to the measurement of the net power, net torque and specific fuel consumption