PREDPISY EURÓPSKEJ HOSPODÁRSKEJ KOMISIE OSN

TÝKAJÚCE SA HOMOLOGIZÁCIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL PODĽA STATUSU DOHODY, JEJ PRÍLOH A ICH ZMIEN

(spracované na základe neoficiálnej revízie 2 dokumentu TRANS/WP.29/343/Rev.28/Add.2 z 28. októbra 2020)


Poznámka : V stĺpci "Dátum nadobudnutia platnosti" u corrigenda ide o dátum prijatia.                                         121   122   123   124   125   126   127   128   129   130  
PREDPISY EHK Č. 121 až 131
Predpis č. Dokumentačný odkaz
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505/...
Status dokumentu Dátum nadobudnutia platnosti NÁZOV
121

Add.120/Rev.1

Add.120/Rev.1/Amend.1

Add.120/Rev.1/Amend.2

Add.120/Rev.1/Amend.3

Add.120/Rev.1/Amend.4

Add.120/Rev.1/Amend.3/Corr.1

Add.120/Rev.1/Amend.5

Add.120/Rev.1/Amend.6

Add.120/Rev.1/Amend.7

Add.120/Rev.2

Add.120/Rev.2/Amend.1

Add.120/Rev.2/Amend.2

Add.120/Rev.2/Amend.3

Add.120/Rev.2/Corr.1

Add.120/Rev.2/Amend.4

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Corr.1 to Suppl.7 to 00

01

Suppl.9 to 00

Suppl.10 to 00

01

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

Corr.1 to Rev.2

Suppl.4 to 01

23.06.11

28.10.11

26.07.12

18.11.12

15.07.13

13.11.13

15.06.15

22.06.17

16.10.18

---

22.06.17

19.07.18

16.10.18

14.11.18

25.09.20

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska umiestnenia a identifikácie ovládačov, oznamovačov a indikátorov

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the location and identification of hand controls, tell-tales and indicators
122

Add. 121

Add.121

Add.121/Corr.1

Add.121/Amend.1

Add.121/Amend.1/Corr.1

Add.121/Amend.2

Add.121/Amend.3

Add.121/Amend.4

Add.121/Amend.5

Add.121/Amend.6

00

Corr.1 to 00

Corr.2 to 00

Suppl.1 to 00

Erratum

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

18.01.06

18.01.06

15.11.06

22.07.09

---

23.06.11

26.07.12

16.10.18

15.10.19

25.09.20

Jednotné technické predpisy pre homologizáciu vozidiel kategórie M, N a O z hľadiska ich vykurovacích systémov

Uniform technical prescriptions concerning the approval of vehicles of categories M, N and O with regard to their heating systems
123

Add.122/Rev.1

Add.122/Rev.1

Add.122/Rev.1

Add.122/Rev.1/Amend.1

Add.122/Rev.1/Amend.1/Corr.1

Add.122/Rev.1/Amend.2

Add.122/Rev.1/Amend.3

Add.122/Rev.1/Amend.4

Add.122/Rev.2

Add.122/Rev.2/Amend.1

Add.122/Rev.2/Amend.2

Add.122/Rev.2/Amend.3

Add.122/Rev.2/Amend.4

Add.122/Rev.2/Amend.5

Add.122/Rev.2/Amend.6

Add.122/Rev.2/Amend.7

01

Corr.1 to 01

Corr.2 to 01

Suppl.1 to 01

Corr.1 to Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

Suppl.4 to 01

Konsolidovaný text vrátane Suppl.4 to 01

Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

Suppl.7 to 01

Suppl.8 to 01

Suppl.9 to 01

02

Suppl.1 to 02

09.12.10

09.12.10

09.03.11

28.10.11

28.10.11

26.07.12

18.11.12

15.07.13

---

10.06.14

09.10.14

08.10.15

10.10.17

10.02.18

15.10.19

29.05.20

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu adaptívnych systémov predného osvetlenia (AFS) pre motorové vozidlá

Uniform provisions concerning the approval of adaptive front-lighting systems (AFS) for motor vehicles
124

Add. 123

Add.123/Corr.1

Add.123/Amend.1

00

Erratum

Suppl.1 to 00

02.02.07

---

30.01.11

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu kolies pre osobné automobily a ich prívesy

Uniform provisions concerning the approval of wheels for passenger cars and their trailers
125

Add. 124

Add.124/Amend.1

Add.124/Amend.2

Add.124/Corr.1

Add.124/Amend.3

Add.124/Rev.1

Add.124/Rev.2

Add.124/Rev.2/Amend.1

00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Corr.1 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

01

Suppl. 1 to 01

09.11.07

03.02.08

19.08.10

10.11.10

09.12.10

26.07.12

15.07.13

08.10.16

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom k výhľadu vodiča smerom dopredu

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the forward field of vision of the motor vehicle driver
126

Add.125

Add.125/Corr.1

00

Erratum to 00

09.11.07

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu priečkových systémov na ochranu cestujúcich pred posunutou batožinou, dodávaných ako nepôvodné vybavenie vozidla

Uniform provisions concerning the approval of partitioning systems to protect passengers against displaced luggage, supplied as non original vehicle equipment
127

Add.126

Add.126/Corr.1 (Erratum) (E + R)

Add.126/Amend.1

Add.126/Rev.1

Add.126/Rev.1/Amend.1

Add.126/Rev.2

00

Corr.1 to 00

Suppl.1 to 00

01

02 series

02 series

17.11.12

---

22.01.15

22.01.15

18.06.16

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel z hľadiska ich vlastností týkajúcich bezpečnosti chodcov

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to their pedestrian safety performance
128

Add.127

Add.127/Amend.1

Add.127/Amend.2

Add.127/Amend.3

Add.127/Amend.4

Add.127/Amend.5

Add.127/Amend.6

Add.127/Amend.7

Add.127/Amend.8

Add.127/Amend.9

Add.127/Amend.10

00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Suppl.9 to 00

Suppl.10 to 00

17.11.12

03.11.13

10.06.14

15.06.15

08.10.15

08.10.16

22.06.17

16.10.18

28.05.19

15.10.19

25.09.20

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu svetelných zdrojov s diódou vyžarujúcou svetlo (LED) používaných v homologizovaných svetelných jednotkách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Uniform provisions concerning the approval of light emitting diode (LED) light sources for use in approved lamp units on power-driven vehicles and their trailers
129

Add.128

Add.128/Corr.1

Add.128/Amend.1

Add.128/Amend.2

Add.128/Amend.3

Add.128/Amend.4

Add.128/Amend.5

Add.128/Amend.6

Add.128/Amend.7

Add.128/Amend.8

Add.128/Amend.9

Add.128/Corr.3

Add.128/Amend.10

Add.128/Amend.11

Add.128/Rev.1

Add.128/Rev.1/Amend.1

Add.128/Rev.1/Amend.2

Add.128/Rev.1/Amend.3

Add.128/Rev.1/Amend.4

Add.128/Rev.1/Amend.5

Add.128/Rev.1/Amend.6

Add.128/Rev.1/Amend.7

Add.128/Rev.1/Amend.8

Add.128/Rev.2

Add.128/Rev.2/Amend.1

Add.128/Rev.2/Amend.2

Add.128/Rev.3

Add.128/Rev.3/Amend.1

Add.128/Rev.3/Amend.2

Add.128/Rev.3/Amend.3

Add.128/Rev.3/Amend.4

Add.128/Rev.3/Amend.5

Add.128/Rev.4

Add.128/Rev.4/Amend.1

Add.128/Rev.4/Corr.1

Add.128/Rev.4/Amend.2

Add.128/Rev.4/Amend.3

Add.128/Rev.4/Amend.4

00

Corr.1 to 00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

01

Suppl.5 to 00

Suppl.6 to 00

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Corr.3

Suppl.9 to 00

Suppl.10 to 00

01

Suppl.1 to 01

02

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

Suppl.4 to 01

Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

Suppl.7 to 01

02

Suppl.1 to 02

Suppl.2 to 02

Rev.3

Suppl.3 to 02

03

Suppl.4 to 02

Suppl.5 to 02

Suppl.6 to 02

03

Suppl.1 to 03

Corr.1 to 03

Suppl.2 to 03

Suppl.3 to 03

Suppl.4 to 03

09.07.13

09.07.13

26.01.14

10.06.14

09.10.14

08.10.15

09.02.17

22.06.17

19.07.18

29.12.18

28.05.19

26.06.19

11.01.20

03.01.21

---

22.06.17

22.06.17

10.02.18

19.07.18

29.12.18

28.05.19

12.01.20

03.01.21

---

10.02.18

19.07.18

---

29.12.18

29.12.18

28.05.19

12.01.20

03.01.21

---

28.05.19

26.06.19

11.01.20

29.05.20

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zdokonalených destských zadržiavacích systémov používaných v motorových vozidlách (ECRS)
 
Uniform provisions concerning the approval of enhanced child restraint systems used in motor vehicles ECRS)
130

Add.129

Add.129/Amend.1

00

Suppl.1 to 00

09.07.13

08.10.16

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom na systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu (SVVJP)

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Lane Departure Warning Ssystem (LDWS)