PREDPISY EURÓPSKEJ HOSPODÁRSKEJ KOMISIE OSN

TÝKAJÚCE SA HOMOLOGIZÁCIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL PODĽA STATUSU DOHODY, JEJ PRÍLOH A ICH ZMIEN

(spracované na základe neoficiálnej revízie 2 dokumentu TRANS/WP.29/343/Rev.28/Add.2 z 28. októbra 2020)


Poznámka : V stĺpci "Dátum nadobudnutia platnosti" u corrigenda ide o dátum prijatia.                                        131  132  133  134  135  136  137  138  139  140
PREDPISY EHK Č. 131 až 140
Predpis č. Dokumentačný odkaz
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505/...
Status dokumentu Dátum nadobudnutia platnosti NÁZOV
131

Add.130

Add.130/Amend.1

Add.130/Rev.1

Add.130/Rev.1/Amend.1

00

01

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

09.07.13

26.01.14

13.02.14

08.10.16

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom na zdokonalené systémy núdzového brzdenia (AEBS)

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the Advanced Emergency Braking Systems (AEBS)
132 Add.131

Add.131/Rev.1

Add.131/Rev.1/Amend.1
00

01

Suppl.1 to 01
17.06.14

22.01.15

28.05.19
Jednotné ustanovenia pre homologizáciu retrofitných zariadení na reguláciu emisií (REC) pre ťažké úžitkové vozidlá, poľnohospodárske a lesné traktory a mimocestné pojazdné stroje vybavené zážihovými motormi

Uniform provisions concerning the approval of Retrofit Emission Control devices (REC) for heavy duty vehicles, agricultural and forestry tractors and non-road mobile machinery equipped with compression ignition engines
133 Add.132 00 17.06.14 Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a regeneratívnosť

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability
134 Add.133

Add.133/Amend.1

Add.133/Amend.2

Add.133/Amend.3
00

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00
15.06.15

20.01.16

09.02.17

19.07.18
Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motorových vozidiel a ich komponentov vzhľadom na bezpečnostné charakteristiky vozidiel poháňaných vodíkom (HFCV)

Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles and their components with regard to the safety-related performance of hydrogenfuelled vehicles (HFCV)
135 Add.134

Add.134/Amend.1

Add.134/Rev.1

Add.134/Rev.1/Amend.1

Add.134/Rev.1/Amend.2
00

Suppl.1 to 00

01 series

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

15.06.15

29.01.16

20.01.16

25.08.16

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel vzhľadom na ich vlastnosti pri bočnom náraze na stĺp (PSI)

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to their Pole Side Impact performance (PSI)
136 Add.135 00

20.01.16

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel kategórie L vzhľadom na špecifické požiadavky na elektrickú hnaciu sústavu

Uniform provisions concerning the approval of vehicles of category L with regard to specific requirements for the electric power train
137

Add.136

Add.136/Amend.1

Add.136/Amend.2

Add.136/Rev.1

Add.136/Rev.1/Amend.1

Add.136/Rev.1/Amend.2

Add.136/Rev.1/Amend.3

00 series

01 series

Suppl.1 to 00

01 series

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Suppl.3 to 01

09.06.16

17.12.16

29.12.18

17.12.16

29.12.18

28.05.19

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu osobných automobilov v prípade čelného nárazu, s osobitným zameraním na zadržiavací systém

Uniform provisions concerning the approval of passenger cars in the event of a frontal collision with focus on the restraint system
138

Add.137

Add.137/Amend.1

Add.137/Amend.2

Add.137/Rev.1

Add.137/Rev.1/Amend.1

Add.137/Rev.1/Amend.2

00 series

Suppl.1 to 00

01

01

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

05.10.16

10.10.17

10.10.17

---

11.01.20

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu tichých cestných vozidiel z hľadiska ich zníženej počuteľnosti (QRTV)

Uniform provisions concerning the approval of Quiet Road Transport Vehicles with regard to their reduced audibility (QRTV)
139

Add.138

Add.138/Amend.1

Add.138/Amend.2

00 series

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

22.01.17

29.12.18

11.01.20

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu osobných automobilov vzhľadom na brzdové asistenčné systémy (BAS)

Uniform provisions concerning the approval of passenger cars with regard to Brake Assist Systems (BAS)
140

Add.139

Add.139/Amend.1

Add.139/Amend.2

Add.139/Amend.3

Add.139/Amend.4

00 series

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

Suppl.3 to 00

Suppl.4 to 00

22.01.17

16.10.18

29.12.18

11.01.20

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu osobných automobilov vzhľadom na systémy elektronického riadenia stability (ESC)

Uniform provisions concerning the approval of passenger cars with regard to Electronic Stability Control (ESC) Systems