PREDPISY EURÓPSKEJ HOSPODÁRSKEJ KOMISIE OSN

TÝKAJÚCE SA HOMOLOGIZÁCIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL PODĽA STATUSU DOHODY, JEJ PRÍLOH A ICH ZMIEN

(spracované na základe neoficiálnej revízie 2 dokumentu TRANS/WP.29/343/Rev.28/Add.2 z 28. októbra 2020)


Poznámka : V stĺpci "Dátum nadobudnutia platnosti" u corrigenda ide o dátum prijatia.        41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  
PREDPISY EHK Č. 41 až 50
Predpis č. Dokumentačný odkaz
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505/...
Status dokumentu Dátum nadobudnutia platnosti NÁZOV
41

Add.40/Rev.1

Add.40/Rev.1/Amend.1

Add.40/Rev.1/Amend.2

Add.40/Rev.1/Corr.1

Add.41/Rev.2

Add.40/Rev.2/Amend.1

Add.40/Rev.2/Amend.2

Add.40/Rev.2/Amend.3

Add.40/Rev.2/Amend.4

Add.40/Rev.2/Amend.5

Add.40/Rev.2/Amend.6

Add.40/Rev.2/Amend.7

Add.40/Rev.2/Amend.8

02

03

Suppl.1 to 03

Corr.1 to Rev.1

04

Suppl.1 to 04

Suppl.2 to 04

Suppl.3 to 04

Suppl.4 to 04

Suppl.5 to 04

Suppl.6 to 04

Suppl.7 to 04

Suppl.8 to 04

01.04.94

05.02.00

10.10.06

25.06.08

13.04.12

09.10.14

08.10.15

20.01.16

08.10.16

09.02.17

16.10.18

15.10.19

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu motocyklov vzhľadom na hluk

Uniform provisions concerning the approval of motor cycles with regard to noise
42

Add.41

Add.41/Corr.1

Add.41/Amend.1

Add.41/Amend.2

00

Corr.1

Suppl.1 to 00

Suppl.2 to 00

01.06.80

09.10.80

12.06.07

03.01.21

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel vzhľadom na predné a zadné ochranné zariadenia (nárazníky, atď.)

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to their front and rear protective devices (bumpers, etc.)
43

Add.42/Rev.2

Add.42/Rev.2/Amend.1

Add.42/Rev.2/Amend.2

Add.42/Rev.2/Amend.3

Add.42/Rev.2/Amend.3/Corr.1

Add.42/Rev.2/Amend.4

Add.42/Rev.2/Amend.5

Add.42/Rev.2/Amend.6

Add.42/Rev.2/Corr.1

Add.42/Rev.2/Amend.7

Add.42/Rev.3

Add.42/Rev.3/Amend.1

Add.42/Rev.3/Corr.1

Add.42/Rev.3/Amend.2

Add.42/Rev.3/Corr.2 (Erratum)

Add.42/Rev.3/Corr.3 (Erratum)

Add.42/Rev.3/Amend.2/Corr.1 (Erratum)

Add.42/Rev.3/Corr.4 (F only) (Erratum)

Add.42/Rev.3/Amend.3

Add.42/Rev.3/Corr.5

Add.42/Rev.3/Amend.4

Add.42/Rev.3/Amend.5

Add.42/Rev.3/Corr.6

Add.42/Rev.4

Add.42/Rev.4/Corr.1

Add.42/Rev.4/Amend.1

Add.42/Rev.4/Amend.2

Add.42/Rev.4/Amend.3

Add.42/Rev.4/Amend.4

Add.42/Rev.4/Amend.5

Suppl.7 to 00

Suppl.8 to 00

Suppl.9 to 00

Suppl.10 to 00

Corr.1 to Suppl.10 to 00

Suppl.11 to 00

Suppl.12 to 00

Suppl.13 to 00

Corr.1 to Rev.2

Suppl.14 to 00

01

Suppl.1 to 01

Corr.1 to Rev.3

Suppl.2 to 01

Corr.2 to Rev.3

Corr.3 to Rev.3

Corr.1 to Suppl.2 to 01

Corr.4 to Rev.3

Suppl.3 to 01

Corr.5 to Rev.3

Suppl.4 to 01

Suppl.5 to 01

Corr.6 to Rev.3

02

Corr.1 to Rev.4

Suppl.5 to 01

Suppl.6 to 01

Suppl.7 to 01

Suppl.8 to 01

Suppl.9 to 01

16.07.03

12.08.04

12.06.07

10.11.07

14.11.07

22.07.09

24.10.09

09.12.10

09.03.11

28.10.11

28.10.11

18.11.12

[---]

03.11.13

13.11.13

[---]

[---]

---

15.06.15

11.03.15

08.10.15

10.10.17

15.11.17

---

15.11.17

10.10.17

19.07.18

16.10.18

28.05.19

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu bezpečnostných zasklievacích materiálov

Uniform provisions concerning the approval of safety glazing materials
44

Add.43/Rev.2

Add.43/Rev.2

Add.43/Rev.2

Add.43/Rev.2

Add.43/Rev.2

Add.43/Rev.2

Add.43/Rev.2/Corr.1

Add.43/Rev.2/Corr.2

Add.43/Rev.2/Corr.3

Add.43/Rev.2/Corr.4

Add.43/Rev.2/Amend.1

Add.43/Rev.2/Amend.2

Add.43/Rev.3

Add.43/Rev.3/Corr.1 Erratum (E only)

Add.43/Rev.3/Amend.1

Add.43/Rev.3/Amend.2

Add.43/Rev.3/Amend.3

Add.43/Rev.3/Amend.4

Add.43/Rev.3/Amend.5

Add.43/Rev.3/Amend.6

Add.43/Rev.3/Amend.7

Add.43/Rev.3/Amend.8

Add.43/Rev.3/Amend.9

Add.43/Rev.3/Amend.10

Suppl.1 to 04

Corr.1 to 04

Suppl.2 to 04

Suppl.3 to 04

Suppl.4 to 04

Corr.1 to Suppl.4 to 04

Corr.1 to Rev.2

Corr.2 to Rev.2

Corr.3 to Rev.2

Corr.4 to Rev.2

Suppl.5 to 04

Suppl.6 to 04

Suppl.7 to 04

Corr.1 to Rev.3

Suppl.8 to 04

Suppl.9 to 04

Suppl.10 to 04

Suppl.11 to 04

Suppl.12 to 04

Suppl.13 to 04

Suppl.14 to 04

Suppl.15 to 04

Suppl.16 to 04

Suppl.17 to 04

04.07.06

21.06.06

02.02.07

12.06.07

10.11.07

14.11.07

12.11.08

10.03.09

11.11.09

10.11.10

27.01.13

15.07.13

[13.02.14]

---

22.01.15

15.06.15

18.06.16

09.02.17

22.06.17

19.07.18

29.12.18

28.05.19

12.01.20

29.05.20

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu zadržiavacích zariadení pre deti e v motorových vozidlách ("detský zadržiavací systém")

Uniform provisions concerning the approval of restraining devices for child occupants of power-driven vehicles ("Child Restraint System")
45

Add.44/Rev.1

Add.44/Rev.1/Amend.1

Add.44/Rev.1/Amend.1

Add.44/Rev.1/Amend.1

Add.44/Rev.1/Corr.1

Add.44/Rev.1/Amend.2

Add.44/Rev.1/Amend.3

Add.44/Rev.1/Amend.3

Add.44/Rev.1/Amend.3
(French only)

Add.44/Rev.1/Amend.4

Add.44/Rev.1/Amend.3/Corr.1

Add.44/Rev.2

Add.44/Rev.2/Corr.1

Add.44/Rev.2/Amend.1

Add.44/Rev.2/Amend.2

Add.44/Rev.2/Amend.3

Add.44/Rev.2/Amend.4

Add.44/Rev.2/Amend.5

01

Suppl.1 to 01

Suppl.2 to 01

Corrigendum

Corr.1 to 01

Suppl.3 to 01

Suppl.4 to 01

Corr.1 to Suppl.4 to 01

Corr.2 to Suppl.4 to 01


Suppl.5 to 01

Corr.3 to Suppl.4 to 01

Suppl.6 to 01

Corr.1 to Suppl.6 to 01

Suppl.7 to 01

Suppl.8 to 01

Suppl.9 to 01

Suppl.10 to 01

Suppl.11 to 01

09.02.88

30.12.90

05.05.91

20.06.91

30.06.95

03.01.98

29.12.00

08.11.00

07.03.01


12.06.07

10.03.09

24.10.09

11.11.09

15.07.13

03.11.13

08.10.15

[22.06.17]

10.10.17

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu čističov svetlometov a motorových vozidiel z hľadiska čističov svetlometov

Uniform provisions concerning the approval of headlamp cleaners, and of power-driven vehicles with regard to headlamp cleaners
46

Add.45/Rev.3

Add.45/Rev.3/Corr.1

Add.45/Rev.3/Corr.2 (F only)

Add.45/Rev.3/Amend.1

Add.45/Rev.4

Add.45/Rev.4/Amend.1

Add.45/Rev.5

Add.45/Rev.5/Amend.1

Add.45/Rev.5/Amend.2

Add.45/Rev.5/Amend.3

Add.45/Rev.5/Amend.3/Corr.1 Erratum

Add.45/Rev.6 

Add.45/Rev.6/Amend.1

Add.45/Rev.6/Amend.2

Add.45/Rev.6/Amend.3

Add.45/Rev.6/Amend.4

Add.45/Rev.6/Amend.5

Add.45/Rev.6/Amend.6

Suppl.4 to 02

Corr.1 to Suppl.4 to 02

Corr.1 to Rev.3

Suppl.5 to 02

03

Suppl.1 to 03

04

Suppl.2 to 03

Suppl.3 to 03

Suppl.1 to 04

Corr.1 to Suppl.1 to 04

Suppl.2 to 04

Suppl.3 to 04

Suppl.4 to 04

Suppl.5 to 04

Suppl.6 to 04

Suppl.7 to 05

Suppl.8 to 06

22.07.09

11.11.09

10.11.10

28.10.11

26.07.12

18.11.12

15.07.13

03.11.13

09.10.14

09.10.14

---

18.06.16

08.10.16

22.06.17

19.07.18

28.05.19

25.09.20

25.09.20

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu spätných zrkadiel a motorových vozidiel z hľadiska montáže spätných zrkadiel

Uniform provisions concerning the approval of rear-view mirrors, and of motor vehicles with regard to the installation of rear-view
47

Add.46

Add.46/Amend.1

00

Suppl.1 to 00

01.11.81

12.06.07

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu mopedov vybavených zážihovým motorom vzhľadom na emisie plynných znečisťujúcich látok z motora

Uniform provisions concerning the approval of mopeds equipped with a positive-ignition engine with regard to the emission of gaseous pollutants by the engine
48

Add.47/Rev.6

Add.47/Rev.6

Add.47/Rev.6

Add.47/Rev.6

Add.47/Rev.6

Add.47/Rev.6

Add.47/Rev.6/Corr.1

Add.47/Rev.6/Corr.2

Add.47/Rev.6/Corr.3

Add.47/Rev.6/Amend.1/Corr.1

Add.47/Rev.6/Amend.1

Add.47/Rev.6/Amend.2

Add.47/Rev.6/Amend.3

Add.47/Rev.6/Amend.4

Add.47/Rev.6/Amend.5

Add.47/Rev.6/Corr.4

Add.47/Rev.6/Amend.3/Corr.1

Add.47/Rev.6/Amend.5/Corr.1

Add.47/Rev.6/Amend.6

Add.47/Rev.6/Amend.7

Add.47/Rev.6/Amend.8

Add.47/Rev.6/Amend.9

Add.47/Rev.6/Amend.10

Add.47/Rev.6/Amend.11

Add.47/Rev.6/Amend.12

Add.47/Rev.7

Add.47/Rev.7/Corr.1

Add.47/Rev.7/Amend.1

Add.47/Rev.7/Amend.1/Corr.1

Add.47/Rev.7/Amend.2

Add.47/Rev.7/Amend.3

Add.47/Rev.10

Add.47/Rev.10/Amend.1

Add.47/Rev.10/Amend.2

Add.47/Rev.10/Amend.3

Add.47/Rev.10/Amend.4

Add.47/Rev.10/Amend.5

Add.47/Rev.8

Add.47/Rev.8/Amend.1

Add.47/Rev.8/Amend.1/Corr.1

Add.47/Rev.8/Amend.2

Add.47/Rev.8/Amend.3

Add.47/Rev.11

Add.47/Rev.11/Amend.1

Add.47/Rev.11/Amend.2

Add.47/Rev.11/Amend.3

Add.47/Rev.11/Amend.4

Add.47/Rev.11/Amend.5

Add.47/Rev.11/Amend.6

Add.47/Rev.11/Amend.7

Add.47/Rev.9

Add.47/Rev.9/Amend.1

Add.47/Rev.9/Amend.1/Corr.1

Add.47/Rev.9/Amend.2

Add.47/Rev.9/Amend.3

Add.47/Rev.12

Add.47/Rev.12/Amend.1

Add.47/Rev.12/Amend.2

Add.47/Rev.12/Amend.3

Add.47/Rev.12/Amend.4

Add.47/Rev.12/Amend.5

Add.47/Rev.12/Amend.6

Add.47/Rev.12/Amend.7

Add.47/Rev.12/Amend.8

Add.47/Rev.12/Amend.9

Add.47/Rev.12/Amend.10

Add.47/Rev.13

Suppl.3 to 04

Corr.1 to Rev.5

Corr.1 to Suppl.2 to 04

Corr.2 to Rev.5

Corr.1 to Suppl.3 to 04

Corr.1 to Suppl.4 to 03

Corr. 2 to Suppl.3 to 04

Corr.1 to Rev.6

Corr.2 to Rev.6

Suppl.4 to 04

Corr.1 to Suppl.4 to 04

Suppl.5 to 03

Suppl.5 to 04

Suppl.6 to 04

05

Corr.3 to Rev.6 (Suppl.3 to 04)

Corr.1 to Suppl.5 to 04

Corr.1 to 05

Suppl.7 to 04

Suppl.8 to 04

Suppl.1 to 05

Suppl.9 to 04

Suppl. 2 to 05

06

Suppl.6 to 03

04 (all Suppl. and Corr.)

Corr.1 to Suppl.7 to 04

Suppl.10 to 04

Corr.1 to Suppl.10 to 04

Suppl.11 to 04

Suppl.12 to 04

Suppl.13 to 04

Suppl.14 to 04

Suppl.15 to 04

Suppl.16 to 04

Suppl.17 to 04

Suppl.18 to 04

05 (all Suppl. and Corr.)

Suppl.3 to 05

Corr.1 to Suppl.3 to 05

Suppl.4 to 05

Suppl.5 to 05

Suppl.6 to 05

Suppl.7 to 05

Suppl.8 to 05

Suppl.9 to 05

Suppl.10 to 05

Suppl.11 to 05

Suppl.12 to 05

Suppl.13 to 05

06

Suppl.1 to 06

Corr.1 to Suppl.1 to 06

Suppl.2 to 06

Suppl.3 to 06

Suppl.4 to 06

Suppl.5 to 06

Suppl.6 to 06

Suppl.7 to 06

Suppl.8 to 06

Suppl.9 to 06

Suppl.10 to 06

Suppl.11 to 06

Suppl.12 to 06

Suppl.13 to 06

07

07

24.10.09

11.11.09

11.11.09

10.03.10

10.03.10

10.03.10

23.06.10

10.11.10

10.11.10

10.11.10

19.08.10

09.12.10

09.12.10

30.01.11

30.01.11

09.03.11

09.03.11

09.03.11

28.10.11

26.07.12

26.07.12

18.11.12

18.11.12

18.11.12

15.10.19

18.11.12

14.11.12

15.07.13

13.03.13

03.11.13

10.06.14

09.10.14

15.06.15

 08.10.15

08.10.16

22.06.17

15.10.19

18.11.13

15.07.13

13.03.13

03.11.13

10.06.14

09.10.14

15.06.15

08.10.15

08.10.16

22.06.17

10.02.18

28.05.19

15.10.19

18.11.13

15.07.13

13.03.13

03.11.13

10.06.14

09.10.14

15.06.15

08.10.15

08.10.16

22.06.17

10.02.18

19.07.18

28.05.19

15.10.19

29.05.20

25.09.20

---

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu vozidiel z hľadiska montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu

Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices
49

Add.48/Rev.4

Add.48/Rev.4/Corr.1

Add.48/Rev.4/Amend.1

Add.48/Rev.5

Add.48/Rev.5

Add.48/Rev.5

Add.48/Rev.5/Amend.1

Add.48/Rev.5/Amend.2

Add.48/Rev.5/Corr.1

Add.48/Rev.5/Amend.3

Add.48/Rev.5/Amend.4

Add.48/Rev.5/Amend.5

Add.48/Rev.5/Amend.6

Add.48/Rev.5/Amend.7

Add.48/Rev.6

Add.48/Rev.6/Amend.1

Add.48/Rev.6/Amend.2

Add.48/Rev.6/Amend.3

Add.48/Rev.6/Amend.4

Add.48/Rev.6/Amend.5

Add.48/Rev.7

Add.48/Rev.6/Amend.6

05

Erratum

Suppl.1 to 05

Suppl.2 to 05

Corr.1 to Suppl.2 to 05

Suppl.3 to 05

Suppl.4 to 05

Suppl.5 to 05

Corr.1 to Rev.5

Suppl.6 to 05

Suppl.7 to 05

Suppl.8 to 05

Suppl.9 to 05

Suppl.10 to 05

06

Suppl.1 to 06

Suppl.2 to 06

Suppl.3 to 06

Suppl.4 to 06

Suppl.5 to 06

Rev.7

Suppl.6 to 06

03.02.08

--

17.03.10

19.08.10

19.08.10

09.12.10

23.06.11

26.07.12

14.03.12

10.06.14

22.01.15

09.02.17

19.07.18

---

27.01.13

15.07.13

10.06.14

20.01.16

09.02.17

19.07.18

08.07.15

29.12.18

Jednotné ustanovenia týkajúce sa opatrení proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov používaných vo vozidlách a emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov používaných vo vozidlách

Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignition engines for use in vehicles
50

Add.49/Rev.2

Add.49/Rev.2/Corr.1

Add.49/Rev.2/Corr.1/Rev.1

Add.49/Rev.2/Amend.1

Add.49/Rev.2/Amend.2

Add.49/Rev.2/Amend.3

Add.49/Rev.2/Corr.3

Add.49/Rev.3

Add.49/Rev.3/Amend.1

Add.49/Rev.3/Amend.2

Add.49/Rev.3/Amend.3

Add.49/Rev.3/Amend.4

Add.49/Rev.3/Amend.5

Suppl.12 to 00

Erratum

Erratum

Suppl.13 to 00

Suppl.14 to 00

Suppl.15 to 00

Corr.1 to Rev.2

Suppl.16 to 00

Suppl.17 to 00

Suppl.18 to 00

Suppl.19 to 00

Suppl.20 to 00

01

15.10.08

-

-

09.12.10

23.06.11

28.10.11

14.03.12

15.07.13

08.10.15

08.10.16

10.10.17

10.02.18

15.10.19

Jednotné ustanovenia pre homologizáciu predných obrysových svietidiel, zadných obrysových svietidiel, brzdových svietidiel, smerových svietidiel a zariadení na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom pre vozidlá kategórie L

Uniform provisions concerning the approval of front position lamps, rear position lamps, stop lamps, direction indicators and rear-egistration-plate illuminating devices for vehicles of category L