späť 1993/14 ďalej
1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda
Katalógové číslo:  14
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Benca
Rytina známky:  Martin Srb
Dátum vydania:  22.6.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 540 000
Autor motívu na FDC:  Igor Benca
Rytina FDC:  Martin Srb
Návrh na pečiatku:  Igor Benca
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 22.6.1993 spoločne s Českou republikou príležitostnú poštovú známku "1130 rokov od príchodu Cyrila a Metoda" s nominálnou hodnotou 8 Sk. Spoločné vydanie sa odlišuje v názve vydavateľskej krajiny, v označení meny (slovenská verzia bez udania meny) a jazykovými mutáciami textu.

Autorom výtvarného návrhu známky je akad. maliar Igor Benca, rytinu spracoval Martin Srb.

Námetom známky je dvojportrét pripomínajúci Cyrila a Metoda a kompozícia počiatočných písmen hlaholiky, cyriliky a latinky s otvorenou knihou ako symbolu vývoja písma a vzdelanosti. Známky rozmerov 40x23 mm na šírku vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s viacfarebnou hĺbkotlačou v tlačových listoch po 50 kusoch.

Známka platila od 22. júna 1993 v tuzemskom a medzinárodnom styku do 31. 12. 2008.

Konštantín (Cyril; 827 Solún - 869 Rím) a Metod (815 Solún - 885 legenda o jeho hrobe hovorí: "leží vo veľkom chráme moravskom"... miesto nie je známe), slovanskí apoštoli. Knieža Rastislav v úsilí o väčšiu nezávislosť Veľkej Moravy od Východofranskej ríše požiadal panovníka Byzancie Michala III. o pomoc. Ten mu poslal Cyrila (Konštantína) a Metoda, ktorí si za svoje sídlo zvolili Nitru. Ich činnosť medzi Slovienmi mala veľký náboženský, kultúrny a spoločenský význam. Zavedenie slovienčiny (starej slovenčiny) bolo najvýznamnejšie z byzantskej misie Cyrila a Metoda. Vytvorili nové písmo - hlaholiku. Písali a prekladali do nej niektoré liturgické texty. Prispeli tak k rozvoju vzdelanosti na našom území.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom