späť 1994/33 ďalej
Olympijské hnutie
Katalógové číslo:  33
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu:  Ivan Schurmann
Rytina známky:  Martin Činovský
Tab Engraving:  František Horniak
Dátum vydania:  23.6.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 324 000
Autor motívu na FDC:  Ivan Schurmann
Rytecká rozkresba FDC:  Martin Činovský
Rytina FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Ivan Schurmann
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  9 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 23. 6. 1994 príležitostnú poštovú známku "Olympijské hnutie" v nominálnej hodnote 3 Sk.

Viacfarebná známka rozmerov 23 x 40 mm, na ktorej je symbolicky vyjadrené odovzdávanie štafety olympijských ideálov od antiky až po modernú dobu, s nápisom 100 rokov Medzinárodného olympijského výboru, je doplnená kupónom rozmerov 23 x 19 mm. Na kupóne je znak Slovenského olympijského výboru a olympijské heslo. Autorom výtvarného návrhu známky a kupónu je akad.maliar Ivan Schurmann. Autorom rytiny známky je akademický maliar Martin Činovský. Rytinu kupónu vytvoril František Horniak. Známku a kupón vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou v náklade 3 000 000 ks.

Olympijské hnutie.   23.júna 1894 sa v rokovacej sále parížskej Sorbonny na zasadaní Medzinárodného kongresu pre obnovenie olympijských hier ustanovil Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Idea mierového zápolenia športovcov celého sveta vychádzajúca z antického olympizmu, ktorú stelesňoval Francúz barón Pierre de Coubertin (1863-1937), sa začala napĺňať. Po pätnástich storočiach zabudnutia (antické hry v Olympii prebiehali v r.776 pr.n.l. - 394 n.l.) rozhodlo prvé zasadanie MOV-u o dejisku hier I. olympiády nového veku. V Aténach urobili OH v r. 1896 prvý krok. Športovci prevzali štafetu svojich antických predchodcov... Coubertin zažil triumf i úpadok olympijského hnutia. Srdce zakladateľa novodobých OH sa vrátilo do kolísky antického olympizmu a je uložené v
 mramorovej stéle v posvätnom olivovom háji v Olympii. Idey olympizmu sa stali neodmysliteľnou súčasťou všeľudských duchovných hodnôt. Do veľkej rodiny národných olympijských výborov patrí od r.1993 i Slovenský olympijský výbor.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od 23. 6. 1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom