späť 1994/45 ďalej
Banská Bystrica
Katalógové číslo:  45
Autor výtvarného návrhu známky:  Stanislav Tropp
Rytina známky:  František Horniak
Dátum vydania:  15.11.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  tlač neukončená
Autor motívu na FDC:  Stanislav Tropp
Návrh na pečiatku:  Stanislav Tropp
Tlačiareň FDC:  Kasico, a.s., Bratislava
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 15.11.1994 výplatnú známku "Banská Bystrica" v nominálnej hodnote 3 Sk.

Na známke popri názve mesta je kompozícia významných historických architektonických pamiatok (s pozadím v modrej farbe) a mestský erb (červenobielej farby). Autorom známky je Stanislav Tropp. Rytecky známku spracoval František Horniak. Známku rozmerov 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 100 ks.

Banská Bystrica - stredoslovenské banské mesto. Staré osídlenie dokumentuje sídlisko lužickej kultúry a pamiatky z rímskej doby. Pôvodne slovanskú osadu, ktorá bola zničená za tatarského vpádu dosídlili nemeckí hostia. Privilégiom Bela IV. z r. 1255 dostala mestské výsady a stala sa slobodným kráľovským mestom. Hlavný zdroj bohatstva predstavovalo dolovanie medených a medeno-strieborných rúd. Koncom 15. a začiatkom 16. str. Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť, zaoberajúca sa obchodom s meďou, prenikla na všetky európske trhy i do zámoria a predstavovala pravdepodobne najväčší podnik svojho druhu na svete. Podľa dobových dokumentov pošta začala svoju činnosť v meste Neusohl pri rieke Hron, čiže v Banskej Bystrici, 1O. júla 1644, čo je tiež dokladom významného postavenia mesta. Z novších dejín je Banská Bystrica známa najmä ako centrum SNP a sídlo povstaleckého Slobodného slovenského vysielača.

Známka platila v tuzemskom a zahraničnom poštovom styku od dňa vydania do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom