späť 1994/54
Lode
Osobná loď typu 400
Katalógové číslo:  54
Autor výtvarného návrhu známky:  Júlia Buková
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  30.12.1994
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 645 000
Autor motívu na FDC:  Júlia Buková
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Júlia Buková
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 30.12.1994 tri príležitostné poštové známky v sérii "Lode":
5 Sk - nákladná loď typ EMS (NL EMS - označenie typu plavidla uvedené v pravom dolnom rohu známky)
8 Sk - nákladná loď typ Rýn ( označenie NL Rýn)
10 Sk - osobná loď pre 400 pasažierov (označenie OL 400)

Výtvarníčkou emisie je akad. maliarka Júlia Buková, rytecké rozkresby vytvoril akad. maliar Martin Činovský. Rytiny vytvorili František Horniak (5 Sk), akad. maliar Rudolf Cigánik (8 Sk) a akad. maliar Martin Činovský (10 Sk). Viacfarebné známky rozmerov obrazovej časti 40 x 23 na šírku vytlačila PTC, a.s. Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks v celkovom náklade po 5 000 000 ks.

V roku 1898 bol v Komárne vybudovaný lodiarsky závod, spočiatku určený na opravu poškodených vlečných člnov a plavidiel prevážajúcich tovar po Dunaji. Výhodná poloha umiestnenia lodeníc pri ľavom brehu medzinárodnej veľrieky Dunaj v blízkosti prudko sa rozvíjajúcich miest Viedeň, Bratislava, Budapešť, zabezpečila úspešný rozvoj a stabilitu závodu, ktorý čoskoro začal s vlastnou výrobou nových člnov a plavidiel.. Séria známok znázorňuje plavidlá, ktoré v súčasnosti vyrábajú Slovenské lodenice v Komárne pre republikovú potrebu, ale hlavne pre export, v poslednom období v dosť veľkých sériách. Na 10-korunovej známke je osobná loď pre 400 pasažierov v atmosfére zimného prístavu. Na plavidle sú zástavky medzinárodného signalizačného kódu.

Známky platili v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 30. 12.1994 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1994
Copyright ©2000 askom