späť 1996/108 ďalej
Umenie
Jozef Kostka: Jar oráča - Faksimile podpisu
(Prítlač na kupóne známky)
Katalógové číslo:  -
Autor grafickej úpravy známky:  Jozef Baláž
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  13.11.1996
Tlačiareň:  Kníhtlač Gerthoffer, Zohor
Technika tlače:  ofset
Náklad spojky:  53 668 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 13.11.1996 prítlač na kupón príležitostnej poštovej známky "Jozef. Kostka: Jar oráča", (známka č. 24, vydaná 31.12.1993 pôvodne s nepotlačeným kupónom, formát známky 44,4 x 54,4 mm, formát kupóna 44,4 x 27,2 mm, v série Umenie) o nominálnej hodnote 9 Sk . Emisia s potlačeným kupónom je realizovaná v podobe zvislej spojky (známka, kupón, známka nad sebou).

Prítlačový motív na kupóne je reprodukciou podpisu prof. Jozefa Kostku, autora plastiky zobrazenej na známke, doplnený je o rok narodenia a úmrtia sochára (1912 - 1996).. Autorom grafickej úpravy emisie je akad. maliar Jozef Baláž. Prítlač na kupón realizovala technikou kníhtlače v čiernej farbe tlačiareň Kníhtlač Gerthoffer, Zohor.

Národný umelec, Prof. Jozef Kostka (1912 - 1996) - zakladateľ a výrazná osobnosť moderného slovenského sochárstva. Dlhoročný pedagóg a vysokoškolský profesor na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, v rokoch 1955- 59 rektor VŠVU. Autor významných monumentálnych plastík- pomník Víťazstva a figurálne súsošia pre pamätník Slavín v Bratislave, pomník SNP na Donovaloch, keramický reliéf pre čs. pavilón Svetovej výstavy v Bruseli a iné. Prítlač na kupóne známky vydanej v roku 1993 sa realizovala pri príležitosti tohtoročného úmrtia umelca.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od dňa vydania do 31. 12. 2008.
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom