späť 1996/110  
Deň poštovej známky
Martin Benka
(Vlastný portrét, 1953 Návrh na poštovú známku,1938)
Katalógové číslo:  110
Autor výtvarného návrhu známky a kupónu:  Martin Činovský
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  18.12.1996
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 175 000 ks
Autor motívu na FDC:  Martin Benka: Cesty k mieru, 1938, kresba ceruzou, uhľom
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím diela Martina Benku
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 18. 12. 1996 príležitostnú poštovú známku " Deň poštovej známky" o nominálnej hodnote 3 Sk s kupónom.

Na známke je reprodukovaný výrez z autoportrétu Martina Benku a jeden z jeho nerealizovaných návrhov na známku z roku 1938 (žena s dvojkrížom a holubicou). Na kupóne je Benkova štúdia k poštovej známke s názvom Čítajúca žena. Autorom grafickej úpravy emisie je akad. maliar Martin Činovský, ktorý je aj autorom líniovej rozkresby známky a kupóna. Rytinu známky realizoval akad. maliar Rudolf Cigánik, rytinu kupóna František Horniak. Známku s tmavomodrou kresbou na krémovej podtlači o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) a kupón zhodnej farebnosti o rozmeroch 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch o 30 známkach a 40 kupónoch.

Martin Benka (1888 - 1971) národný umelec, maliar a ilustrátor, jedna z najvýznamnejších osobností zakladateľskej generácie slovenskej výtvarnej moderny, prezentujúcej život a mýtus rodnej zeme. Vo ssvojej tvorbe kládol dôraz na vzťah k tradíciám a k ľudovej kultúre. Príznačný je Benkov osobný štýl, podarilo sa mu vytvoriťdielo bytostne slovenské, oslavný epos o rodnej zemi, jej prírode a ľude. jedinečná je jeho osobitná expresívnosť s uplatnením dekoratívnosti, čerpanej z ľudového umenia výtvarného, slovesného a hudobného, ktoré mu bolo zdrojom inšpirácie a poznania. Patril k prvým výtvarným umelcom, ktorí úspešne prezentovali slovenské umenie v zahraničí. Popri výraznej maliarskej tvorbe sa Benka zaoberal tiež prácami úžitkového charakteru. V rokoch 1936 -1940 veľkú pozornosť venoval návrhom na známky, v ktorých dominujú témy z ľudového prostredia, vznik "Slovenského štátu", M. R. Štefánik a výročie vzniku ČSR.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 12. 1996 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1996
Copyright ©2000 askom