späť 1997/125 ďalej
Bienále ilustrácií Bratislava
Jana Kiselová-Siteková
ilustrácie ku knihe O. Sliackeho: Adam a Eva
Katalógové číslo:  125
Grafická úprava známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  5.8.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 510 000 ks
Výtvarné dielo na FDC:  John A. Rowe, Veľká Británia - ilustrácia z knihy P. Baumanna Raben Baby
Rytec FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský s použitím ilustrácie Johna A. Roweho
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 5. 8. 1997 príležitostnú poštovú známku "Bienále ilustrácii Bratislava" s vyobrazením ilustrácie Jany Kiselovej-Sitekovej s nominálnou hodnotou 3 Sk.

Okrem ilustrácie detskej literatúry a mena autorky je na známke znak a nápis Bienále ilustrácii Bratislava. Autorom grafickej úpravy emisie a súčasne aj rytcom je Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach .

Bienále ilustrácií Bratislava - súťažná medzinárodná prehliadka ilustrácií detských kníh, má v roku 1997 30-ročné jubileum. Je to čas zrelosti a bilancovania. Ilustrovaná detská kniha je pre deti väčšinou prvým kontaktom s výtvarným umením, v tom je jej nezastupiteľnosť. Je zrozumiteľná a blizka deťom na celom svete bez rozdielu národnosti, náboženstva a farby pleti. Vždy je zdrojom fantázie, krásy a imaginácie. Na BIB sa doteraz zúčastnilo vyše 4000 výtvarných umelcov - ilustrátorov z približne 70 štátov všetkých kontinentov. Na BIB sa udeľujú ceny : Grand Prix, Zlaté jablká, Plakety a Čestné uznania. V emisii reprodukujeme práce autorov ocenených na BIB '95

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 5. 8. 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom