späť 1997/127 ďalej
5. výročie Ústavy Slovenskej republiky
Katalógové číslo:  127
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  1.9.1997
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3 010 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1. 9. 1997 k 5. výročiu prijatia Ústavy SR príležitostnú poštovú známku s nominálnou hodnotou 4 Sk so symbolickou kresbou s použitím štátnych symbolov a lipových ratolestí. Autorom výtvarných návrhov emisie je Jozef Baláž, rytinu známky vytvoril Martin Činovský.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach .

Slovenská národná rada ešte počas existencie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky schválila 1. septembra 1992 Ústavu Slovenskej republiky, ktorá položila základy zvrchovanému, demokratickému a právnemu štátu. Ústava vo svojej preambule zdôrazňuje duchovné hodnoty a kultúrne tradície. Vyjadruje úctu k dejinám našich predkov, prihlasuje sa k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu a historickému odkazu Veľkej Moravy, zdôrazňuje prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie, utvára priestor pre rovnocenné a rovnoprávne spolunažívanie všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich vierovyznanie, politickú, či národnú príslušnosť. Do ústavy sú včlenené prvky z Listiny ľudských práv a slobôd, čo znamená prihlásenie sa k ideám humanizmu a demokracie. Ústava je súčasne aj dokumentom, ktorý utvára rámec pre integráciu Slovenskej republiky do európskych a atlantických štruktúr a je podkladom k tomu, aby sa náš právny poriadok stal kompatibilný s právnymi normami Európskej únie. Ústava rešpektuje práva a potreby národnostných menšín. Deň prijatia Ústavy Slovenskej republiky ako dokumentu najvyššej právnej sily, 1. september, bol vyhlásený za deň štátneho sviatku Slovenskej republiky.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 9 . 1997 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1997
Copyright ©2000 askom