späť 2000/207 ďalej
Osobnosti
Ján Hollý
Katalógové číslo:  207
Autor výtvarného návrhu známky:  Robert Brun
Rytec známky:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  24.3.2000
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  10 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Robert Brun
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Robert Brun
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  l0 000 ks

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 24. 3. 2000 príležitostnú poštovú známku Ján Hollý z emisného radu Osobnosti s nominálnou hodnotou 5, 50 Sk. Na známke je dominujúcim motívom portrét osobnosti, doplnený o text Ján Hollý 1785-1849. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Robert Brun. Rytinu známky a FDC vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik.

Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 30 x 23 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach.

Súčasne bola k známke vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Dobrá Voda. Na FDC je symbolická kresba a v dolnej časti faximile podpisu Hollého. Obálku vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní v tmavohnedej farbe.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 24. 3. 2000 do 31. 12. 2008.

Ján Hollý (1785 Borský Svätý Mikuláš - 1849 Dobrá Voda) - básnik, prekladateľ, katolícky kňaz. Jeden z najväčších slovenských a slovanských básnikov, hlavný predstaviteľ slovenského klasicizmu.

Podstatnú časť svojho diela vytvoril v Maduniciach, najradšej písal v háji Mlíč pod mohutným dubom. Svoju básnickú tvorbu začal prekladmi antických básnikov, najvýznamnejší je preklad Vergíliovej Eneidy, ktorá sa stala vzorom aj pre jeho skladbu Svatopluk - prvý národný epos. Jeho ďalšie diela sú eposy (Cirillo-Metodiada, Sláv), idyly (Selanki), elégie (Žalospevi), ódy (Pesňe), iné básne (Rozľičné básňe). Preklady i pôvodné diela skladal v prvom spisovnom jazyku - bernolákovčine a v časomiere. V časomiere zložil aj I. diel Katolíckeho spevňíka, II. diel je zložený už v sylabickom veršovom systéme. Hollého dielo inšpirovalo nastupujúcu generáciu štúrovcov, ktorá sa nazývala slovenským Vergíliom a Homérom.

Prvé súborné dielo vyšlo v rokoch 1841-42 pod názvom Básňe Jana Hollého. Rozsiahly výber v pôvodine i v prebásneniach do súčasnej slovenčiny vyšiel v roku 1985. Jeho dielo je stále podnetné a živé.

PhDr. Ján Štibraný, CSc.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 2000
Copyright ©2000 askom