2002/254 vpred
Osobnosti
Juraj Papánek
Katalógové číslo:  254
Autor výtvarného návrhu známky  Jozef Baláž
Rytec známky:  František Horniak podľa líniovej rozkresby Martina Činovského
Deň vydania:  15.1.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  30 mm x 23 mm
Náklad známok:  2 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytec FDC:  Juraj Vitek
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň FDC:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Juraj Papánek (1.4.1738 - 11.4.1802) - historik, autor prvých zachovaných programových dejín Slovenska a Slovákov.
Narodil sa v"Kuklove, v"slovenskej zemianskej rodine. Študoval filozofiu v Budapešti, právne vedy v Jágri (Eger, Maďarská republika) a teológiu v Pätikostolí (Pécs, Maďarská republika). V pätikostolskej diecéze bol kaplánom, farárom a nakoniec dekanom v dedine Olasz. Tu aj zomrel a bol pochovaný.

Spomedzi rozsiahleho diela si zaslúži pozornosť najmä práca "Dejiny národa Slovákov"(Historia gentis Slavae). Slovákov považuje za autochtónny národ v"Karpatskej kotline. Odtiaľto sa rozsídlili všetky ostatné slovanské národy a preto je aj slovenčina pramatkou všetkých slovanských jazykov. V 14 kapitolách najviac pozornosti venoval Veľkomoravskej ríši a jej najväčšiemu panovníkovi Svätoplukovi. Cyrilo-metodské dedičstvo a s ním spojené počiatky kresťanstva, o ktoré sa v jeho dobe usilovali historici viacerých národov, pripísal jednoznačne Slovákom.
Jeho dielo sa stalo učebnicou obrodeneckej generácie. Teóriu o autochtónnosti Slovákov i Slovanov prijal i zakladateľ svetovej slavistiky P. J. Šafárik a, čo je pozoruhodné, v súčasnej dobe sa k nej prikláňa časť jazykovedy.
Juraj Papánek patrí k málo poznaným, no významným pilierom obrany a ochrany slovenského národného historicizmu.

Univ. prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2001
Copyright ©2002 askom