späť 2002/264 vpred
Kežmarok
Katalógové číslo:  264
Autor výtvarného návrhu známky  František Horniak
Rytec známky a medzipolia:  František Horniak
Deň vydania:  6.5.2002
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou na TL po 100 ks
Rozmery obrazovej časti známky:  19 mm x 23 mm
Náklad známok:  neukončený
Motív na FDC:  František Horniak: Thökölyho hrad - detail
Návrh na pečiatku:  František Horniak: Zvonica a Bazilika sv. Kríža
Tlačiareň FDC:  Kníhtlač Gerthofer, Zohor
Technika tlače FDC:  ofset
Náklad FDC:  6 000 ks

Mesto Kežmarok leží pod Vysokými Tatrami, v severovýchodnej časti Popradskej kotliny, v údolí rieky Poprad, v nadmorskej výške 626 m. Zo západnej a severozápadnej strany ho ohraničuje impozantná horská hradba Vysokých a Belanských Tatier, od východu lesnaté Levočské pohorie a od severu malebná Spišská Magura.
Prvá písomná zmienka o Kežmarku je z roku 1251, mestské práva získal v roku 1269. Ako slobodné kráľovské mesto získalo v 15. storočí viacero hospodárskych a politických privilégií. Výborná poloha mesta - ležalo pri obchodnej ceste spájajúcej Orient so severom Európy - umožnila rozvoj remesiel, obchodu, školstva a kultúry.
Kežmarok je dnes jedna zo 17. mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku, sídlo okresu, jedno zo spišských centier kultúrneho života a turistického ruchu. Zaujímavosťou je architektúra mesta, obsahuje stavebné slohy: románsky, gotický, renesančný i barokový. Zvláštnosťou je urbanistické riešenie námestia vidlicového tvaru v strede s radnicou, ukončené "Thökölyho" hradom. Drevený artikulárny kostol a budova lýcea boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.

Ján Nyéki

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2002 askom