späť 2003/296 vpred
Sv. Andrej Svorad a sv. Benedikt
Katalógové číslo:  296
Grafická úprava:  Igor Benca
Rytec známky:  František Horniak
Deň vydania:  16.5.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou na TL po 50 ks
Rozmery obrazovej časti známky:  30 mm x 23 mm
Náklad známok:  5 000 000 ks
Autor motívu na FDC:  Igor Benca
Rytec FDC:  František Horniak
Návrh na pečiatku:  Igor Benca
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks


Svätý Andrej Svorad (980?-1034?) - mních a pustovník. Jeho slovanské meno je Svorad (po poľsky Świerad), kým Andrej je jeho rehoľné meno, ktoré dostal v kláštore sv. Hypolita na Zobore v Nitre. Pochádzal z Poľska. Po istom čase spoločného života v benediktínskom kláštore začal viesť osamote mimoriadne prísny pustovnícky život. Podľa ľudovej tradície jeho pustovňa bola na Skalke pri Trenčíne nad riekou Váh, kde neskôr pustovníčil spolu so svojím učeníkom mníchom Benediktom ( ? - 1037?). Benedikt i po Andrejovej smrti naďalej viedol podľa jeho príkladu prísny pustovnícky život na Skalke. Asi roku 1037 ho napadli zbojníci, ktorí ho zviazali a hodili do Váhu. O rok našli Benediktovo telo vo vode, bolo neporušené. Pochovali ho v bazilike sv. Emeráma v Nitre v tom istom hrobe, kde ležali kosti jeho duchovného otca Andreja. Po obnove románskeho kostolíka vedľa katedrály v rokoch 1930-31 uložili v ňom ostatky svätcov v striebornom relikviári.
Päťkostolský biskup Maurus napísal v roku 1064 životopis. Roku 1083 pápež Gregor VII. kanonizoval sv. Andreja Svorada a sv. Benedikta. Boli vyhlásení za patrónov Uhorska.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

Podľa R. Ondruš: Blízki Bohu i ľuďom
spracovala Antónia Paulinyová


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom