späť 2003/301 vpred
Ochrana prírody
Európska mačka divá

Cena ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR za rok 2003
( Najlepší výtvarný návrh )

Katalógové číslo:  301
Výtvarný návrh hárčeka:  Vladimír Machaj
Rytec hárčeka:  Rudolf Cigánik
Deň vydania:  25.6.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery obrazovej časti známky:  23 mm x 30 mm
Náklad známok:  135 000 ks
Autor motívu na FDC:  Vladimír Machaj
Rytec FDC:  Rudolf Cigánik
Návrh na pečiatku:  Vladimír Machaj
Tlačiareň FDC:  TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače FDC:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Rok 2002

V emisnom rade Ochrana prírody koordinovanom v spolupráci so svetovým fondom na ochranu prírody WWF (World Wide Found For Nature) vychádzajú v hárčekovej úprave 4 príležitostné známky série Európska mačka divá (Felis silvestris silvestri.) Známky sú označené logom WWF, na ktorom je panda veľká, a prezentovaná emisia sa tak zaraďuje do svetového filatelistického programu kolekcie známok zobrazujúcich ohrozené živočišne druhy, ku ktorým patrí aj európska mačka divá.
Európsky druh mačky divej bol už v mnohých oblastiach Európy vyhubený a dnes sa vyskytuje len v Škótsku, Nemecku a na Slovensku v hustých lesoch s bohatým podrastom. Toto divé a krásne zviera je mohutnejšie ako mačka domáca a má typický huňatý chvost Je to plaché, samotárske zviera, ktoré sa združuje len v čase párenia, obyčajne v mesiaci marci, samica sa potom osamostatní a v májí vrhne mláďatá. Živí sa prevažne malými hlodavcami, vtákmi a plazmi, najmä jaštericami.
Na obálke prvého dňa vydania sú motívy z prírodného prostredia, v ktorom európska mačka divá žije.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom