späť 2003/311 vpred
Klenotnica múzeí - Cesta dejinami
Katalógové číslo:  311
Výtvarný návrh známky:  Dušan Grečner
Rytec známky:  Arnold Feke
Deň vydania:  17.11.2003
Tlačiareň:  Poštovní tiskáma cenin. a. s., Praha, Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery obrazovej časti známky:  40 mm x 23 mm
Náklad známok:  175 000 ks
Motív na FDC:  Dušan Grečner
Rytec FDC:  Arnold Feke
Návrh na pečiatku:  Dušan Grečner
Tlačiareň:  TAB, s.r.o, Bratislava
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  6 000 ks

Keď zaniká Rímska ríša a vzniká nová Európa, prichádzajú na jej územie aj predkovia Slovákov a medzi 3.-5. storočím obsadzujú krajinu medzi Karpatami a stredným Dunajom Čoskoro (okolo r. 630) sa už pokúšajú vytvoriť základy štátu - Samovu ríšu. Prvé historické knieža Pribina sídlil v Nitre a roku 828 nechal postaviť na svojom majetku kostol. Tým sa krajina i národ zaradili do kresťanskej európskej civilizácie, ktorú neskór podporili i dvaja solúnski bratia Konštantín a Metod. Spojením Nitrianskeho a Moravského kniežatstva (okolo r. 833) vznikol pevný štát, ktorý najma za vlády Svätopluka rozšíril svoju moc na veľký priestor strednej Európy a vytvoril rozsiahlu materiálnu i duchovnú kultúru. Veľkú krízu na počiatku 10. storočia však neprekonal a rozložil sa. Na jeho základoch sa sformoval český i poľský štát. Na Slovensku sa krátko udržiavalo Nitrianske kniežatstvo (ducatus), ale Slovákom sa nepodarilo vytvoriť vlastný štát. Stali sa súčasťou formujúceho sa mnohonárodnostného uhorského štátu, v ktorom prežili svoju historickú púť do roku 1918. Prezentovaná emisia je prvou z plánovaného projektu, ktorý na malej ploche poštovej známky bude postupne prinášať bohatú históriu nášho národa a jej najvýznamnejšie umelecké a kultúrne dedičstvo Na známke sú zobrazené archeologické pamiatky z 9.-10. storočia - rukoväť dvojsečného meča z Krásnej nad Hornádom, krížik (kaptorga) z Veľkej Mače a bronzové gombíky z Nitry. Motív na FDC predstavuje detail z Monomachovej koruny nájdenej v Ivánke pri Nitre. Na pečiatke je lunárny prívesok z náleziska Nitra - Lupka.
Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.

Prof. Matúš Kučera


Rok 2002
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2003 askom