spä? 2004/320
Deň poštovej známky
História poštovej dopravy
Katalógové číslo:  344
Deň vydania:  18.12.2004
Autor fotografie na známke:  Igor Benca
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  50 mm x 26 mm
Náklad známok:  5 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s. vydala výplatnú poštovú známku História poštovej dopravy, z emisného radu Deň poštovej známky, platnú od 18.12.2004, v nominálnej hodnote 9 Sk. Na známke je zobrazená poštová doručovateľka a piktogramy rôznych dopravných prostriedkov používaných v poštových službách.
Známku s rozmermi 23 x 26 mm, vrátane perforácie (na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Walsall Security Printers Ltd., - CARTOR, Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava, Na FDC sú kresby zobrazujúce spôsob poštovej dopravy v rôznych historických obdobiach. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, technikou ofset. Autorom výtvarných návrhov emisie je Doc. Igor Benca, akad. mal.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 18.12.2004 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom