späť 2005/359 vpred
Prezident SR Ivan Gašparovič
Katalógové číslo:  359
Výtvarný návrh známky:  Martin Činovský
Rytec známky:  Martin Činovský
Deň vydania:  15.6.2005
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač
Rozmery známky:  23 mm x 27 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Prezident SR Ivan Gašparovič, platnú od 15.6. 2005, v nominálnej hodnote 9 Sk.
Na známke je portrét prezidenta SR Ivana Gašparoviča.
Autorom grafickej úpravy a rytiny známky je Doc. Martin Činovský, akad. mal. Art.D, podľa fotografie Martina Fridnera. Známku s rozmermi 23 x 27mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila technikou rotačnej oceľotlače tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Súčasne Slovenská pošta, a. s., vydala obálku prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je vstupná brána prezidentského paláca. Autor výtvarného návrhu FDC je akad. mal. Ivan Schurmann. Rytec FDC je František Horniak. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 15.6. 2005 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom