2003/284 vpred
Osobnosti
Karol Kuzmány
Katalógové číslo:  368
Autor výtvarného návrhu známky:  Peter Augustovič
Deň vydania:  3.2.2006
Tlačiareň:  WSP-CARTOR, Francúzsko
Technika tlače:  ofset
Rozmery známky:  27 mm x 34 mm
Náklad známok:  1 000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala príležitostnú poštovú známku Karol Kuzmány, z emisného radu Osobnosti, s dátumom vydania 3. 2. 2006, v nominálnej hodnote 16 Sk.
Na známke je portrét Karola Kuzmányho v pozadí s jeho rukopisom, ktoré pochádzajú zo zbierok Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. Známku s rozmermi 27 x 34 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň WSP - CARTOR Francúzsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Martin. Na FDC je rodný dom Karola Kuzmányho v Brezne a fragmenty z básne k založeniu Matice slovenskej. Autorkou rytiny FDC je Lucie Bandíková. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava, jednofarebnou oceľotlačou z plochých platní. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 3. 2. 2006 do 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom