spä? 2003/284 vpred
Ochrana prírody
Geologická lokalita Šomoška

Cena ministra za rok 2006
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo:  374
Autor výtvarného návrhu známky:  Karol Felix
Autor rytiny známky:  František Horniak
Deň vydania:  21.4.2006
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky:  30,5 mm x 44,4 mm
Náklad známok:  200 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala 21. 4. 2006 dve príležitostné poštové známky Geologická lokalita Sandberg a Geologická lokalita Šomoška z emisného radu Ochrana prírody v nominálnej hodnote 32 Sk a 35 Sk. Známky spojené kupónom sú na spoločnom hárčeku s ozdobnou kresbou.
Na známke s nominálnou hodnotou 32 Sk je zobrazené nálezisko skamenelín - pieskovisko Sandberg so skamenelinou lastúrnika. Na známke s nominálnou hodnotou 35 Sk a na kupóne je zobrazený kamenný čadičový vodopád na hradnom kopci Šomoška. Na hárčeku je kresba skameneliny z geologickej lokality Sandberg. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Karol Felix. Rytiny vytvoril František Horniak.
Známky rozmerov 30,5 x 44,4 mm vrátane perforácie (na výšku) technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Kupón rovnakého rozmeru v strede medzi známkami a kresba na hárčeku sú vytlačené ofsetom. Hárček má rozmery 120 x 90 mm. Súčasne sa vydalajú dve obálky prvého dňa vydania vrátane pečiatok prvého dňa vydania s domicilom Bratislava (č. 373) a Radzovce (č. 374). Na FDC k známke č. 373 je zobrazená geologická lokalita Sandberg a skamenelina lastúrnika. Na FDC k známke č. 374 je zobrazený kamenný čadičový vodopád na hradnom kopci Šomoška. FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 21. 4. 2006 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom