spä? 2006/380 vpred
Slovenské ľudové remeslo
Fujara
Katalógové číslo:  380
Autor výtvarného návrhu známky:  Igor Benca
Deň vydania:  9.6.2006
Tlačiareň:  Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko
Technika tlače:  viacferebný ofset
Rozmery známky:  24,0 mm x 27,5 mm
Náklad známok:  2.000 000 ks


Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 9. 6. 2006 výplatnú poštovú známku Fujara, z emisného radu Slovenské ľudové remeslo v nominálnej hodnote 25 Sk.
Na známke je muž v kroji s fujarou. Autorom výtvarného návrhu emisie je Doc. Igor Benca. Známku rozmerov 24 x 27,5 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko, na tlačových listoch so 100 známkami.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 9. 6. 2006 do 31. 12. 2008.Obsah 1993-2001
Rok 2002
Copyright ©2004 askom