vpred 391 Blahoprajná známka - Kytica vpred
Blahoprajná známka - Kytica
Katalógové číslo: 391
Autor výtvarného návrhu známky: Soňa Patúcová
Deň vydania: 14.2.2007
Tlačiareň: Állami Nyomda Nyrt, Budapešť, Maďarsko
Technika tlače: ofset
Rozmery známky: 23 mm x 26 mm
Náklad známok: 10 000 000 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala výplatnú poštovú známku Blahoprajná známka - Kytica, s dátumom vydania 14. 2. 2007, s popisným nominálom T2 50 g, ktorý zodpovedá tarife pre list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku.
Na známke je zobrazená kytica kvetov. Výtvarný návrh bol vybraný ako víťazný v súťaži, ktorá bola vyhlásená k vydaniu tejto známky. Známku rozmerov 23 x 26 mm, vrátane perforácie (na výšku), vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko, na tlačových listoch s 100 známkami. Autorom výtvarného návrhu emisie je Soňa Patúcová, študentka Katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 14. 2. 2007 až do odvolania.

 

 
Obsah 1993-2007
Rok 2007