vpred 393 Tenis vpred
Tenis
Katalógové číslo: 393
Autor výtvarného návrhu známky: Igor Piačka
Deň vydania: 21.3.2007
Tlačiareň: Állami Nyomda Nyrt, Budapešť, Maďarsko
Technika tlače: ofset
Rozmery známky: 34 mm x 27 mm
Náklad známok: 500 000 ks
Autor motívu na FDC: Igor Piačka
Rytec FDC: Juraj Vitek
Návrh na FDC pečiatku: Igor Piačka
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 21. 3. 2007 príležitostnú poštovú známku Tenis z emisného radu Športová známka nominálnej hodnoty 16 Sk. Na známke je hráčka tenisu v akcii.
Známku rozmerov 34 x 27 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou tlačiareň Állami Nyomda Nyrt., Maďarsko, na tlačových listoch s 50 známkami.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Na FDC je štylizovaný tenisový súboj. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Juraj Vitek. FDC jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Igor Piačka.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 21. 3. 2007 do 31. 12. 2008.

FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007