vpred 402 Bratislavský hrad vpred
Bratislavský hrad

Cena ministra za rok 2007
( Najkrajšia známka roka )

Katalógové číslo: 402
Autor výtvarného návrhu známky a hárčeka: Dušan Kállay
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 27.6.2007
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha, ČR
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 45 mm x 55 mm
Náklad známok: 60 000 ks
Autor motívu na FDC: Dušan Kállay
Návrh na FDC pečiatku: František Horniak
Rytec FDC: Dušan Kállay
Tlačiareň FDC: TAB s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3 200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala dňa 27. 6. 2007 príležitostnú poštovú známku Bratislavský hrad nominálnej hodnoty 37 Sk. Známka je na hárčeku s ozdobnou kresbou. Na známke je vyobrazenie Bratislavského hradu z Viedenskej obrázkovej kroniky zo 14. storočia. Obrancovia hradu navrtávajú lode cisára Henricha III. r. 1052. Na hárčeku sú rôzne pohľady na bratislavský hrad z rôznych historických období. Autorom výtvarných návrhov emisie je Prof. Dušan Kállay, akad. mal. Rytiny známky, hárčeka a FDC vytvoril František Horniak.
Známku rozmerov 44,5 x 54,5 mm vrátane perforácie (na výšku) technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom vytlačila tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s. Hárček má rozmery 117 x 163 mm.
Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane pečiatky prvého dňa vydania s domicilom Bratislava. Motív na FDC predstavuje pohľad na stredovekú Bratislavu s mestským znakom v popredí (drevorez z r. 1562). FDC technikou oceľotlače z plochej platne vytlačila tlačiareň TAB, s. r. o., Bratislava.
Známka platila vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 27. 6. 2007 do 31. 12. 2008.

 

 
FDC
Obsah 1993-2007
Rok 2007