spä? 432 Orchidey: Hmyzovník včelovitý vpred
Nature Conservation
Orchids: Bee Orchid
Catalogue Number: 432
Stamp and Coupon Designer: Vladimír Machaj
Stamp Engraver: Martin Činovský
Date of Issue: October 23, 2008
Printing House: Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
FDC Print Technology: Rotary recess printing combined with gravure printing
Size of Impression: 44.4 mm x 26.5 mm
Print Run: 2 000 000 pcs
FDC Designer: Vladimír Machaj
FDC Engraver: Martin Činovský
Cancellation Design: Vladimír Machaj
FDC Printing House: TAB, s.r.o., Bratislava
FDC Print Technology: oceľotlač z plochých platní v kombinácii s ofsetom
FDC Print Run: 3 200 pcs

FDC
Obsah 1993-2008
Rok 2008