spä? 439 Kostol Matky Božej v Boldogu vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Kostol Matky Božej v Boldogu
Katalógové číslo: 439
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Rytec známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Náklad známok: 2 mil.
Autor motívu na FDC: Peter Augustovič
Rytec FDC: Vieroslav Ondrejička
Návrh na FDC pečiatku: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol Matky Božej v Boldogu“ v nominálnej hodnote 0,02 € (0,50 Sk).
Hlavným motívom známky je pôvodná románska kamenná krstiteľnica s figurálnou výzdobou, pravdepodobne s Ježišom Kristom s ľavou rukou v žehnajúcom geste.
Poštovú známku rozmerov 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Peter Augustovič. Autorom oceľorytiny známky je akad. mal. Rudolf Cigánik.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Bratislava a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazený kostol z jeho západnej strany. Motívom FDC pečiatky je detail z reliéfnej výzdoby portálu kostola. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič, autorom rytiny FDC je mgr. art. Vieroslav Ondrejička.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009