spä? 442 Kostol vo Svätušiach vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Kostol vo Svätušiach
Katalógové číslo: 442
Autor výtvarného návrhu známky: Arnold Feke
Rytec známky: Arnold Feke
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Náklad známok: 2 mil.
Autor motívu na FDC: Arnold Feke
Rytec FDC: Arnold Feke
Návrh na FDC pečiatku: Arnold Feke
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol vo Svätušiach“ v nominálnej hodnote 0,20 € (6,00 Sk).
Hlavným motívom známky je pohľad na oknové členenie vrchnej časti veže románskeho kostola.
Poštovú známku rozmerov 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Autorom výtvarného návrhu ako aj oceľorytiny známky je Mgr. art. Arnold Feke.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Košice a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazený pôvodný románsky ústupkový portál kostola. Motívom FDC pečiatky je detail stĺpu s bobuľovou hlavicou. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je mgr. art. Arnold Feke, ktorý je aj rytcom FDC.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009