spä? 443 Kostol v Čiernom Brode vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Kostol v Čiernom Brode
Katalógové číslo: 443
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 mil.
Autor motívu na FDC: Peter Augustovič
Rytec FDC: Ľubomír Žalec
Návrh na FDC pečiatku: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol v Čiernom Brode“ v nominálnej hodnote 0,33 € (10,00 Sk).
Hlavným motívom známky je pohľad na románsky kostol z južnej strany.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Peter Augustovič.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Trnava a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazený portál kostola spolu s kruhovým oknom a kamennou náhrobnou platňou osadenou do fasády kostola. Námetom FDC pečiatky je architektonický detail. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Peter Augustovič. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Ľubomír Žálec.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009