spä? 444 Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule
Katalógové číslo: 444
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Uchnár
Rytec známky: Arnold Feke
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 26,5 x 22 mm
Náklad známok: 2 mil.
Autor motívu na FDC: Peter Uchnár
Rytec FDC: Arnold Feke
Návrh na FDC pečiatku: Peter Uchnár
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Martina v Spišskej Kapitule“ v nominálnej hodnote 0,50 € (15,00 Sk).
Hlavným motívom známky je plastika leva z románskeho obdobia.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 22 mm vrátane perforácie (na šírku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je Mgr. art. Peter Uchnár. Autorom oceľorytiny známky je Mgr. art. Arnold Feke.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Prešov a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je znázornený pohľad na západné priečelie kostola s dvoma vežami. Motívom FDC pečiatky je detail rebrovej klenby predsiene kostola. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Peter Uchnár. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Arnold Feke.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009