spä? 446 Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline-Závodí
Katalógové číslo: 446
Autor výtvarného návrhu známky: Róbert Brun
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 x 33,9 mm
Náklad známok: 1 mil.
Autor motívu na FDC: Róbert Brun
Rytec FDC: Vieroslav Ondrejička
Návrh na FDC pečiatku: Róbert Brun
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Štefana kráľa v Žiline – Závodí“ v nominálnej hodnote 0,83 € (25,00 Sk).

Hlavným motívom známky sú traja apoštoli stojaci pod arkádami z maliarskej výzdoby románskeho kostola.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 33,9 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila viacfarebnou ofsetovou technikou Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch s 50 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Róbert Brun.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Žilina a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazený architektonický rez kostola doplnený o artefakty stredovekého umeleckého remesla z archeologického výskumu realizovaného pri kostole. Motívom FDC pečiatky je štylizovaný detail fresky z maliarskej výzdoby kostola. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Róbert Brun. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Vieroslav Ondrejička.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009