spä? 449 Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska:  Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach
Katalógové číslo: 449
Autor výtvarného návrhu známky: Karol Felix
Rytec známky: František Horniak
Deň vydania: 02. 01. 2009
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 x 26,5 mm
Náklad známok: 2 mil.
Autor motívu na FDC: Karol Felix
Rytec FDC: František Horniak
Návrh na FDC pečiatku: Karol Felix
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Technika tlače: oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC: 3200 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 2. 1. 2009 poštovú známku „Kultúrne dedičstvo Slovenska: Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach“ v nominálnej hodnote 2,00 € (60,00 Sk).
Hlavným motívom známky je pohľad na exteriér románskeho kostola z juhovýchodu.
Poštovú známku rozmerov 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácií s hĺbkotlačou tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami.
Autorom výtvarného návrhu známky je akad. mal. Karol Felix. Autorom oceľorytiny známky je František Horniak.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa vydania s domicilom Nitra a s pečiatkou FDC s dátumom 2. 1. 2009. Na FDC je zobrazená južná strana lode kostola s apsidou. Motívom FDC pečiatky je detail z reliéfnej výzdoby exteriéru kostola. FDC vytlačila tlačiareň TAB, s.r.o., Bratislava jednofarebnou oceľotlačou z plochej platne v náklade 3 200 ks.
Autorom výtvarného návrhu FDC ako aj FDC pečiatky je akad. mal. Karol Felix, autorom rytiny FDC je František Horniak.

Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2009 až do odvolania.
FDC
Obsah 1993-2009
Rok 2009