vzad 539 - Spoločné vydanie s Kóreou: Umelecký súbor Lúčnica vpred
Spoločné vydanie s Kóreou: Umelecký súbor Lúčnica
Katalógové číslo: 539
Autor výtvarného návrhu známky: Kamila Štanclová
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 31. 5. 2013
Tlačiareň: Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne v kombinácii s ofsetom
Rozmery známky: 44,1 mm x 30,5 mm
Náklad známok: 150 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Kamila Štanclová
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Kamila Štanclová
Tlačiareň FDC: TAB, s.r.o., Bratislava
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 4 000 ks

Slovenská pošta, a. s., vydala 31. 5. 2013 poštové známky „Spoločné vydanie s Kóreou: Umelecký súbor Lúčnica“ a „Spoločné vydanie s Kóreou: Epický spev Pansori“, obidve s nominálnou hodnotu 1,00 €.
Poštové známky rozmerov 44,1 × 30,5 mm, vrátane perforácie (na šírku), vychádzajú vo forme spoločného upraveného tlačového listu s tromi známkami „Umelecký súbor Lúčnica“ a tromi známkami „Epický spev Pansori“. Známky vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Ústredným motívom poštovej známky „Umelecký súbor Lúčnica“ je tancujúca dvojica mladého slovenského páru – dievčaťa a chlapca, odetá do slávnostného kroja z oblasti stredoslovenského Podpoľania. Ide o ručne vyšívaný kroj, zhotovený špeciálnou technikou, tzv. krivou ihlou. Kroje pochádzajú z tanca nazvaného Započinka.
Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa (FDC) s pečiatkou FDC, dátumom 31. 5. 2013 a domicilom Bratislava. Motív sukne, ktorý je na FDC, pochádza z regiónu Horného Liptova. Sú v ňom oblečené tanečnice pri mimoriadne invenčnom dievčenskom tanci, zobrazujúcom važecké priadky. Na FDC pečiatke je stvárnený rastlinný ľudový ornament.
Autorkou poštovej známky s motívom Lúčnice, ako aj motívov FDC a FDC pečiatok je akad. mal. Kamila Štanclová. Autorom rytín poštových známok, medzihárčia so slovenským a kórejským ľudovým ornamentom, ako aj oboch FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne tlačiareň TAB, s.r.o.

 
 
Obsah 1993-2013
Rok 2013