vzad 654 - Kultúrne dedičstvo Slovenska: VÚB Mlynské nivy, Bratislava vpred
Kultúrne dedičstvo Slovenska: VÚB Mlynské nivy, Bratislava
Katalógové číslo: 654
Autor výtvarného návrhu známky: Peter Augustovič
Autor rytiny známky: Rudolf Cigánik
Deň vydania: 16. 2. 2018
Tlačiareň: Rempo, s. r. o./Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.
Spôsob tlače: rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Rozmery známky: 22 mm x 26,5 mm
Náklad známok: 2 000 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Peter Augustovič
Autor rytiny FDC: Rudolf Cigánik
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Peter Augustovič
Tlačiareň FDC: Rempo, s.r.o./ Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Spôsob tlače: oceľotlač z plochej platne
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Kultúrne dedičstvo Slovenska: VÚB Mlynské nivy, Bratislava“ s nominálnou hodnotou 1,45 €. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 16. 2. 2018 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 22 x 26,5 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou spoločnosť Rempo, s. r. o./Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., na tlačových listoch so 100 známkami. Motívom poštovej známky je budova Centrály Všeobecnej úverovej banky v Bratislave, ktorý v emisnom rade Kultúrne dedičstvo Slovenska predstavuje významné dielo slovenskej architektúry deväťdesiatych rokov minulého storočia.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je budova VÚB v axonometrickej perspektíve celého architektonického komplexu. Motívom FDC pečiatky je pôdorys budovy. FDC vytlačila technikou jednofarebnej oceľotlače z plochej platne spoločnosť Rempo, s. r. o./Tiskárna Hradištko, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. mal. Peter Augustovič. Autorom rytiny poštovej známky, ako aj FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik.
 
Obsah
Rok 2018