677 - Predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vpred
Predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Katalógové číslo: 677
Autor výtvarného návrhu známky : Adrian Ferda
Deň vydania: 2. 1. 2019
Tlačiareň: Tiskárna Hradištko, s. r. o., Česká republika
Spôsob tlače: ofset
Rozmery známky: 26,5 mm x 44,1 mm
Náklad známok: 1 500 000 ks
   
Autor výtvarného návrhu FDC: Adrian Ferda
Výtvarný návrh FDC pečiatky: Adrian Ferda
Tlačiareň FDC: BB PRINT, s. r. o., Bratislava
Spôsob tlače: ofset
Náklad FDC: 3 100 ks

 


 


Ministerstvo dopravy a výstavby SR schválilo platnosť poštovej známky „Predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)“ s označením nominálnej hodnoty T2 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku, položka L.2.01 Tarify SP, a. s. Poštová známka platí vo vnútroštátnom a medzinárodnom poštovom styku od 2. 1. 2019 až do ukončenia platnosti.
Poštovú známku rozmerov 26,5 x 44,1 mm vrátane perforácie (na výšku) vytlačila technikou viacfarebného ofsetu Tiskárna Hradištko, s. r. o., na tlačových listoch s 50 známkami. Ústredným motívom poštovej známky, ktorá je venovaná prvému predsedníctvu Slovenska v OBSE, je dáždnik ako metafora k činnosti uvedenej organizácie.
Súčasne s poštovou známkou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom Bratislava. Motívom prítlače na FDC je obrazová metafora rúk skladajúcich logo OBSE a motívom FDC pečiatky sú navzájom pospájané ruky vyjadrujúce súdržnosť. FDC vytlačila technikou ofsetu tlačiareň BB PRINT, s. r. o.
Autorom výtvarných návrhov emisie je Adrian Ferda.
 
Obsah
Rok 2019