Najčastejšie otázky kladené v súvislosti so schémou štátnej pomoci na podporu cestovného ruchu


| KEDY?


Výzvy na podporu cestovného ruchu budú vyhlásené v decembri 2020.

Formulár by mal byť k dispozícii po zverejnení výzvy - v decembri 2020.

Podpora by mala byť vyplácaná od decembra 2020 do decembra 2023.

Oprávnené obdobie sa začína 1. apríla 2020 a končí sa 31. decembra 2021. Ide o obdobie, kedy mal podnikateľ v cestovnom ruchu pokles tržieb viac ako 40 percent a teda môže žiadať za toto obdobie štátnu pomoc.

Platnosť schémy pomoci končí 31. decembra 2023.

Oprávnenie vzniká zariadeniam cestovného ruchu, ktorým v danom období poklesli tržby o viac ako 40% oproti roku 2019, ak sú oprávneným prijímateľom určeným výzvou.


| KDE?


Formulár bude zverejnený v elektronickou formou, sledujte, prosím, stránku MDV SR www.mindop.sk, kde budú zverejnené ďalšie informácie.

Sledujte, prosím, stránku MDV SR www.mindop.sk, kde budú zverejnené ďalšie informácie.

Žiadosti budú registrované v registratúrnom systéme poskytovateľa.


| KTO?


Oprávnení prijímatelia sú podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • Ubytovanie,
 • Činnosti reštaurácií a pohostinstiev,
 • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb,
 • Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti,
 • Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav,
 • Športová a rekreačná výchova,
 • Činnosti múzeí,
 • Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí,
 • Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií,
 • Prevádzka športových zariadení – aquaparky a kúpaliská
 • Činnosti zábavných parkov a lunaparkov.