Nehody v doprave

Traffic accidents

  

OBSAH / CONTENTS

 

Obsah / Contents

Nehody v železničnej doprave

Railway traffic accidents

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet nehôd v železničnej doprave spolu

.

.

647

85

94

113

87

60

65

Total number of railway traffic accidents

Zdroj / Source: ŠÚ SR

Od roku 2007 zmena metodiky, bez samovrážd/Since 2007 change in methodology, without suicides

 

 

 

 

Obsah / Contents

Nehody v cestnej doprave

Road traffic accidents

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody spolu a ich následky

Total road traffic accidents and their consequences

 

 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd spolu

60 563

50 932

59 991

21 611

13 586

13 307

13 547

13 522

13 994

Total number of road accidents

Počet usmrtených osôb

580

628

560

345

223

259

274

242

250

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

2 252

2 204

1 974

1 207

1 086

1 098

1 121

1 057

1 108

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

5 881

7 890

8 516

6 943

5 225

5 519

5 628

5 884

5 750

Number of slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

61 427

103 642

83 697

45 337

42 019

43 813

44 361

43 280

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet nehôd s usmrtením

592

559

492

319

206

229

250

226

222

Number of road accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

2 293

1 811

1 625

1 045

953

967

1 004

941

983

Number of road traffic accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

5 826

5 514

5 786

5 206

3 954

4 195

4 248

4 435

4 411

Number of road traffic accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

51 852

43 048

52 088

20 772

12 937

12 659

12 821

12 811

13 185

Number of road traffic accidents with material damage

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

 

 

 

Dopravné nehody spolu a ich následky, počty usmrtených, ťažko zranených a ľahko zranených osôb

 

Dopravné nehody spolu a ich následky, počty nehôd s usmrtením, s ťažkým zranením a s ľahkým zranením

 

 Počet nehôd s usmrtením a počet usmrtených osôb

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody na diaľnici

Accidents on motorway

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd na diaľnici spolu

.

969

1 338

746

449

456

443

411

376

Total number of road accidents on motorway

Počet nehôd s usmrtením

.

12

15

12

5

9

10

7

14

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

24

34

23

16

14

23

15

27

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

39

84

101

77

79

62

90

81

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

894

1 205

745

448

455

442

411

373

Number of road  accidents  with material damage

Počet usmrtených osôb

.

13

19

13

5

12

13

7

14

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

36

47

32

23

18

38

18

31

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

66

132

138

115

129

114

121

119

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

2 052

5 378

6 273

4 380

4 410

4 837

4 188

4 412

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd na diaľnici

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody na cestách I. a II. triedy

Accidents on I. and II. class roads

 

 

Dopravné nehody na cestách I. triedy
Accidents on I. class roads

  

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd na cestách I. triedy spolu

.

10 998

13 352

4 698

2 585

2 402

2 505

2 341

2 386

Total number of road accidents on I. class roads

Počet nehôd s usmrtením

.

233

202

129

74

95

102

95

83

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

530

489

314

276

244

283

270

263

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

1 537

1 552

1 333

1 033

1 016

1 072

1 044

1 059

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

8 698

11 109

4 592

2 505

2 340

2 432

2 265

2 284

Number of road  accidents  with material damage

Počet usmrtených osôb

.

264

237

139

83

113

110

104

104

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

688

666

383

322

300

333

324

320

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

2 470

2 574

1 978

1 443

1 397

1 541

1 494

1 506

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

17 259

30 032

24 217

12 942

11 296

12 389

13 335

11 369

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

 . údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd na cestách I. triedy

 

Dopravné nehody na cestách II. triedy
Accidents on II. class roads

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd na cestách  II. triedy spolu

.

5 281

5 877

2 254

1 422

1 348

1 280

1 286

1 445

Total number of road accidents on II. class roads

Počet nehôd s usmrtením

.

105

98

58

40

39

51

38

45

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

283

243

177

162

168

146

141

165

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

891

898

779

619

651

604

669

705

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

4 002

4 638

2 183

1 372

1 300

1 235

1 240

1 395

Number of road  accidents  with  material damage

Počet usmrtených osôb

.

124

106

67

44

46

57

42

48

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

374

286

210

204

201

164

161

188

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

1 356

1 455

1 103

919

956

855

976

962

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

7 148

11 652

9 835

6 140

5 462

5 229

5 352

6 112

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

 . údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd na cestách II. triedy

  

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody v obci

Accidents inside built-up areas

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd v obci spolu

45 682

38 043

43 399

14 668

9 623

9 744

9 835

9 911

10 278

Total number of road accidents inside built-up areas

Počet nehôd s usmrtením

318

287

243

138

87

82

95

85

85

Number of road   accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

1 480

1 182

989

600

564

598

617

547

575

Number of road   accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

4 157

3 905

3 922

3 271

2 508

2 750

2 733

2 882

2 807

Number of road   accidents with slight injury

Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode

.

32 669

38 245

13 886

9 017

9 132

9 151

9 245

9 534

Number of road   accidents  with  material damage

Počet usmrtených osôb

355

311

253

145

91

84

103

88

86

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

1 710

1 333

1 123

634

609

647

651

573

608

Number of seriously  injured persons

Počet ľahko zranených osôb

 5 504

5 005

5 236

4 025

3 050

3 375

3 354

3 552

3 397

Number of slightly  injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

38 791

62 783

44 685

22 206

21 984

21 057

22 989

22 165

Material damage  (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Počet dopravných nehôd v obci

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody mimo obec

Accidents outside built-up areas

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd mimo obce spolu

14 881

12 889

16 592

6 942

3 963

3 563

3 712

3 611

3 713

Total number of road accidents outside built-up areas

Počet nehôd s usmrtením

262

272

249

181

119

147

155

141

137

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

772

629

636

445

389

369

387

394

408

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

1 724

1 609

1 864

1 935

1 446

1 445

1 515

1 553

1 603

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd, pri ktorých došlo k hmotnej škode

.

10 379

13 843

6 885

3 920

3 527

3 670

3 566

3 648

Number of road  accidents  with material damage

Počet usmrtených osôb

305

317

307

200

132

175

171

154

164

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

1 081

871

851

573

477

451

470

484

500

Number of  seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

3 278

2 885

3 280

2 918

2 175

2 144

2 274

2 332

2 352

Number of  slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR)

.

22 635

40 859

39 010

21 131

20 035

22 757

21 372

21 090

Material damage (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 Počet dopravných nehôd mimo obec

 

  

Obsah / Contents

Dopravné nehody - zrážka s pevnou prekážkou

Road traffic accidents - collision with fixed barrier

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

7 185

8 366

4 076

2 698

2 449

2 630

2 625

2 527

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

85

100

46

38

41

35

35

46

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd so zranením*

.

956

1 025

804

589

572

645

619

616

Number of road  accidents with injury*

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

6 144

7 241

4 072

2 696

2 446

2 621

2 615

2 521

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

98

122

52

41

45

39

40

49

Number of fatalities

Počet zranených osôb

.

1 495

1 546

1 131

773

721

845

849

762

Number of injured persons

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

* do roku 2012 - počet nehôd so zranením, od roku 2013 - počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví /until 2012 – number of road accidents with injury, since 2013 - number of road accidents with a consequence of life or health

počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením/number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured persons

 

 

Dopravné nehody s usmrtením

  

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody – zrážka s vlakom

Road traffic accidents – collision with train

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

58

76

32

17

27

33

22

29

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

9

7

2

2

4

6

3

3

Number of road accidents with fatality

Počet nehôd so zranením*

.

12

22

15

10

17

17

15

16

Number of road accidents with injury*

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

37

47

32

17

27

33

22

29

Number of road accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

10

8

2

2

4

6

3

3

Number of fatalities

Počet zranených osôb

.

27

57

18

12

19

16

32

22

Number of  injured persons

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

* do roku 2012 - počet nehôd so zranením, od roku 2013 - počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví /until 2012 – number of road accidents with injury, since 2013 - number of road accidents with a consequence of life or health

počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením/number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured persons

 

 

Dopravné nehody s usmrtením

 

  

Obsah / Contents

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu

Accidents while driving under influence of alcohol

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

2 490

2 632

2 126

1 696

1 629

1 518

1 501

1 565

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

41

36

26

23

36

31

37

24

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

239

198

130

129

116

126

116

80

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

726

724

635

459

438

392

407

404

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

1 484

1 675

2 047

1 638

1 566

1 463

1 441

1 507

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

43

37

26

23

38

35

40

26

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

273

232

146

145

123

131

126

90

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

1 035

975

812

584

539

481

511

472

Number of slightly 

injured persons

Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR)

2 819

4 102

5 422

3 856

3 386

3 471

3 574

3 767

Material damage

(thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

. údaj bol publikovaný od roku 1997/ data published since 1997

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu

 

  

 

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – vodiči motorových vozidiel
Accidents while driving under influence of alcohol – caused by driver of a motor vehicle

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

2 123

2 227

1 861

1 443

1 365

1 272

1 281

1 341

Total number of road accidents

Počet DN  s usmrtením

.

39

31

20

11

21

17

22

17

Number of road  accidents with fatality

Počet DN s ťažkým zranením

.

168

136

102

80

70

75

69

52

Number of road accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

502

492

451

328

290

268

282

272

Number of road accidents with slight injury

Počet DN s hmotnou škodou

.

1 423

1 568

1 845

1 432

1 356

1 261

1 272

1 327

Number of road accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

41

32

20

11

23

20

24

19

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

201

171

118

95

77

80

79

62

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

794

736

616

445

385

351

382

338

Number of slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

2 719

3 956

5 266

3 699

3 246

3 315

3 457

3 634

Material damage  (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

  

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – zavinené chodcami
Accidents while driving under influence of alcohol – caused by pedestrians

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

161

216

171

148

161

135

131

103

Total number of road accidents

Počet DN  s usmrtením

.

2

5

6

9

10

12

13

5

Number of road  accidents with fatality

Počet DN s ťažkým zranením

.

42

40

23

39

31

39

34

12

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

101

136

121

84

98

67

71

76

Number of road  accidents with slight injury

Počet DN s hmotnou škodou

.

16

35

132

117

127

114

98

87

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

2

5

6

9

10

13

14

5

Number of fatalities

Počet ťažko zranených osôb

.

43

40

23

39

31

39

34

12

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených osôb

.

106

138

130

89

99

72

73

76

Number of slightly  injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

.

46

84

115

74

81

92

75

63

Material damage  (thous. EUR)

Zdroj: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody medzi vozidlom a chodcom

Accidents involving vehicle and pedestrian

 

 

Dopravné nehody zavinené chodcom
Road accidents caused by a pedestrian

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Počet dopravných nehôd spolu

.

1 224

996

682

568

544

561

520

501

Total number of road accidents

Počet nehôd  s usmrtením

.

60

48

45

30

22

37

32

22

Number of road  accidents with fatality

Počet nehôd s ťažkým zranením

.

298

206

124

125

112

123

99

82

Number of road  accidents with serious injury

Počet nehôd s ľahkým zranením

.

758

627

454

358

355

349

327

353

Number of road  accidents with slight injury

Počet nehôd s hmotnou škodou

.

108

115

454

370

379

356

324

304

Number of road  accidents with material damage

Počet usmrtených osôb

.

60

48

45

30

22

39

33

22

Number of fatalities

Počet ťažko zranených

.

302

207

126

126

114

123

99

83

Number of seriously injured persons

Počet ľahko zranených

.

780

644

473

369

362

364

346

364

Number of slightly injured persons

Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR)

279

291

309

235

209

219

246

236

Material damage  (thous. EUR)

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

. údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/ Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

 

 

Dopravné nehody zavinené chodcom

 

  

Dopravné nehody zavinené chodcom podľa kategórie chodcov
Road accidents caused by pedestrian by pedestrian category

  

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Muž

469

473

315

521

534

374

343

331

Man

Žena

213

194

176

21

3

184

176

168

Woman

Dieťa

526

319

197

26

7

9

5

4

Child

Skupina detí

6

3

0

0

0

0

0

0

Group of kids

Iná skupina

10

7

0

0

0

0

0

0

Other group

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

 . údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

 

Štruktúra dopravných nehôd zavinených chodcom podľa kategórie chodcov (%)

 

 

Dopravné nehody zavinené chodcom podľa vekových skupín
Road accidents caused by pedestrian by age group

 

 

 Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 Year

             vek

         age group

Do 3 rokov vrátane

26

16

17

17

14

21

22

17

< 3 years including

4 - 5 rokov

79

39

31

29

34

29

26

30

4 - 5 years

6 - 9 rokov

225

159

84

69

68

77

64

69

6 – 9 years

10 - 14 rokov

192

107

68

64

66

79

59

58

10 – 14 years

15 - 17 rokov

64

48

29

16

31

28

33

24

15 – 17 years

18 - 20 rokov

50

40

34

25

18

15

16

15

18 – 20 years

21 - 24 rokov

56

53

25

27

32

24

16

20

21 – 24 years

25 - 29 rokov

41

47

36

24

25

25

25

27

25 – 29 years

30 - 39 rokov

84

97

62

65

48

46

51

38

30 – 39 years

40 - 49 rokov

147

128

61

56

45

49

50

46

40 – 49 years

50 - 59 rokov

91

111

59

70

67

65

59

60

50 - 59 years

60 - 64 rokov

29

33

30

25

28

30

29

32

60 – 64 years

65 - 69 rokov

33

30

13

16

19

21

20

17

65 – 69 years

nad 70 rokov vrátane

102

87

34

48

38

39

31

34

> 70 years including

Nezistené

16

10

109

18

14

20

20

16

Unknown

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru/ Presidium of the Police Force

 . údaj bol publikovaný od roku 1996/ data published since 1996

 

 

Štruktúra nehôd zavinených chodcom podľa vekových skupín

 

 

 

Obsah / Contents

Dopravné nehody podľa druhu vozidla

Accidents by vehicle category

 

 

Počet dopravných nehôd podľa druhu vozidla vinníka
Accidents by offender's vehicle category

 

Rok

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Motocykel (vrátane malého motocykla)

511

527

364

335

326

359

350

331

Motorcycle (including small motorcycle)

Osobný automobil

33 936

39 330

11 494

7 640

7 434

7 387

7 407

7 410

Passenger car

Nákladný automobil

 4 311

5 620

2 353

1 420

1 352

1 392

1 259

1 265

Truck

Autobus

515

672

164

95

69

77

88

0

Bus

Traktor

232

207

57

35

32

29

29

22

Tractor

Iné motorové vozidlo

142

158

38

-

-

-

-

 -

Other motor vehicle

Bicykel

993

789

403

365

397

359

347

377

Bicycle

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force

- od roku 2012 údaj nebol zisťovaný / since 2012 data were not recorded

osobný automobil: do roku 2011 (vrátane) = osobný automobil+osobný automobil s prívesom, od roku 2012 = osobné motorové vozidlá M1, M1G / passenger car: until 2011 (including) = passenger car + passenger car with trailer, since 2012 = passenger cars M1, M1G

nákladný automobil do roku 2011 (vrátane)= nákladný automobil + nákladný automobil s prívesom + nákladný automobil s návesom, od roku 2012 = nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) N + prípojné vozidlo (vrátane návesu) O

/ Truck until 2011 (including) = truck + truck with trailer + truck with semi trailer, since 2012 =  truck (including off-road) N + trailer (including semi trailer) O

 

 

 

Dopravné nehody podľa druhu vozidla v percentách

 

 

 

 

Počet usmrtených pri dopravných nehodách  podľa druhu vozidla vinníka
Number of fatalities by offender's vehicle category

 

 

Rok

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Motocykel (vrátane malého motocykla)

28

34

13

14

19

19

15

18

Motorcycle (including small motorcycle)

Osobný automobil

374

351

75

145

166

172

156

167

Passenger car

Nákladný automobil

44

46

11

22

23

30

27

25

Truck

Autobus

9

4

0

3

5

3

2

0

Bus

Traktor

8

2

1

1

0

2

0

1

Tractor

Iné motorové vozidlo

1

4

0

 -

 -

-

 -

 -

Other motor vehicle

Bicykel

35

25

10

12

20

10

7

11

Bicycle

Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force

- od roku 2012 údaj nebol zisťovaný / since 2012 data were not recorded

osobný automobil: do roku 2011 (vrátane) = osobný automobil+osobný automobil s prívesom, od roku 2012 = osobné motorové vozidlá M1, M1G / passenger car: until 2011 (including) = passenger car + passenger car with trailer, since 2012 = passenger cars M1, M1G

nákladný automobil do roku 2011 (vrátane)= nákladný automobil + nákladný automobil s prívesom + nákladný automobil s návesom, od roku 2012 = nákladné motorové vozidlo (vrátane terénneho) N + prípojné vozidlo (vrátane návesu) O

/ Truck until 2011 (including) = truck + truck with trailer + truck with semi trailer, since 2012 =  truck (including off-road) N + trailer (including semi trailer) O

 

 

Počet usmrtených pri dopravných nehodách podľa druhu vozidla vinníka v percentách

 

 

 

Obsah / Contents

Nehody a incidenty v leteckej doprave

Air traffic accidents and incidents

 

 

Rok

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Nehody a incidenty v leteckej doprave spolu

44

44

224

414

261

271

280

280

259

Total air traffic accidents and incidents

v tom / of which

Letecké nehody

11

16

16

26

11

7

7

10

11

Air traffic accidents

Vážne letecké incidenty

12

15

9

1

9

2

3

2

2

Serious air incidents

Incidenty

19

4

190

251

233

259

269

268

243

Incidents

Pozemné incidenty

2

9

9

136

8

3

1

0

3

Ground incidents

Zdroj/Source: MDV SR

 

 

Obsah / Contents

Nehody vo vnútrozemskej vodnej doprave

Inland waterway traffic accidents

 

 

Rok

2002

2005

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Year

Plavebné nehody spolu

17

3

16

19

9

14

13

21

23

Total navigation accidents

z toho podľa príčiny/of which by cause

vis maior

2

0

2

1

0

0

0

vis maior

ľudský faktor

11

19

7

13

13

21

23

human factor

iné

3

0

0

0

0

0

0

other

Zdroj/Source: do roku 2012 Štátna plavebná správa, od roku 2013 Dopravný úrad/until 2012 State Navigation Administration, since 2013 Transport Authority

. údaj bol publikovaný od roku 2009/ data published since 2009

vis maior – vyššia moc, napr. povodeň, zemetrasenie (niečo, čo nemožno ovplyvniť)/force majeure, , e. g. flood, earthquake (unpreventable event)