Dopravné prostriedky

Means of Transport

 

 

      OBSAH / CONTENTS

 

Obsah / Contents

Železničná doprava

Railway transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 

Rušne spolu
(počet)

1 322

1 208

1 079

967

984

973

952

940

881

Locomotives total (number)

podľa pohonu / by source of power:

elektrické

574

555

460

478

487

479

484

485

463

electric

motorové

748

653

619

489

497

494

468

455

418

diesel

 

Elektrické motorové a motorové vozne spolu

(počet)

373

361

281

234

228

236

251

237

241

Electric - diesel and diesel railcars total (number)

 

podľa pohonu / by source of power:

elektrické motorové

73

72

79

60

46

65

69

61

61

electric diesel

motorové

300

289

202

174

182

171

182

176

180

diesel

 

Osobné vozne spolu 

(počet)

2 040

1 642

1 286

1 217

1 092

1 055

969

973

948

Passenger carriages total (number)

 

Nákladné vozne spolu
(počet)

36 567

26 975

25 515

15 313

15 982

14 970

15 533

15 786

15 509

Goods wagons total (number)

 

Nákladné vozne pre kombinovanú dopravu spolu
(počet)

-

457

257

328

1 026

698

545

545

582

Wagons for intermodal transport total (number)

v tom / of which

košové

-

60

60

60

138

60

60

60

60

basket wagons

kontajnerové

-

397

197

268

888

638

485

485

522

container wagons

Zdroj / Source: ŠÚ SR

 Pozn.: - údaj nebol zisťovaný/Note: - data were not recorded

osobné vozne – vrátane reštauračných, lôžkových, lehátkových a batožinových (od roku 2003)/passenger carriages – including dining cars, sleeping cars and luggage cars (since year 2003)

 

 

 Stav vozového parku v železničnej doprave

 

Obsah / Contents

Cestná doprava

Road transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 

Vozidlá registrované v SR spolu
(počet)

1 498 160

1 751 840

1 801 117

2 339 358

2 622 939

2 725 538

2 843 809

2 949 007

3 077 648

Vehicles registered in the Slovak Republic total (number)

z toho / of which

osobné automobily

1 015 794

1 274 244

1 303 704

1 669 065

1 879 759

1 949 055

2 034 574

2 121 774

2 223 117

Passenger cars

nákladné automobily

102 634

110 714

160 089

252 866

261 840

265 424

272 955

278 274

285 645

Trucks

autobusy

11 812

10 920

9 113

9 350

8 821

8 876

8 939

8 804

8 937

Buses

ťahače

-

3 281

14 141

23 183

27 561

28 429

29 928

31 016

31 090

Road tractors

návesy a prívesy (vr. autobusových)

175 740

201 269

188 411

226 333

251 217

262 781

272 892

277 740

286 071 

Semi trailers and trailers (including bus trailers)

motocykle

81 847

45 647

56 366

59 649

74 228

80 932

88 804

95 426

102 997

Motorcycles

štvorkolky

-

-

-

3 935

6 189

7 022

8 017

9 232

10 177

Quadricycles

Zdroj / Source:  MV SR, Prezídium Policajného zboru

Pozn.: - údaj nebol zisťovaný/Note: - data were not recorded

Motocykle – bez malých motocyklov, od roku 2007 vrátane motocyklov s postranným vozíkom/Motorcycles – without small motorcycles, since 2007 including sidecar motorcycles

Štvorkolky – zahŕňa ľahkú štvorkolku, osobnú štvorkolku, štvorkolku a nákladnú štvorkolku/Quadricycles – including light quadricycle, passenger quadricycle, quadricycle and cargo quadricycle

Ťahač - zahŕňa ťahač návesu a ťahač prívesu/Road tractor – including semi-trailer tractor and trailer tractor

 

 

Stav vozového parku v cestnej doprave

 

 

 

2003

2004

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 

Počet novoevidovaných osobných automobilov

57 784

57 630

59 361

64 744

65 466

71 693

78 180

88 504

96 312

Number of newly registered passenger cars

Počet vyradených osobných automobilov z evidencie vozidiel

31 945

32 009

153 070

36 838

39 139

35 557

39 129

44 708

47 180

Number of de-registered passenger cars

Zdroj / Source:  MV SR, Prezídium Policajného zboru

 

 

Vývoj počtu novoevidovaných a vyradených osobných automobilov

 

 

 

 

2003

2004

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 

Počet novoevidovaných nákladných automobilov

11 231

11 400

16 401

7 459

5 755

6 285

7 887

8 292

8 318

Number of newly registered cargo trucks

Počet vyradených nákladných automobilov z evidencie vozidiel

3 193

3 170

16 493

4 653

5 055

4 457

4 615

5 349

4 710

Number of de-registered cargo trucks

Zdroj / Source:  MV SR, Prezídium Policajného zboru

 

 

Vývoj počtu novoevidovaných a vyradených nákladných automobilov

 

 

 

 

2003

2004

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 

Počet novoevidovaných autobusov

239

281

289

508

294

453

375

368

401

Number of newly registered buses

Počet vyradených autobusov z evidencie vozidiel

520

539

1 349

765

565

489

524

569

341

Number of de-registered buses

Zdroj / Source:  MV SR, Prezídium Policajného zboru

 

 

Vývoj počtu novoevidovaných a vyradených autobusov

 

  

 

 

2003

2004

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 

Počet novoevidovaných ťahačov

1 149

1 440

1 757

1 482

3 002

2 827

3 498

3 540

3 176

Number of newly registered road tractors

Počet vyradených ťahačov z evidencie vozidiel

76

119

303

1 210

1 527

1 609

2 263

2 173

2 255

Number of de-registered road tractors

Zdroj / Source:  MV SR, Prezídium Policajného zboru

Pozn.: Ťahač – zahŕňa ťahač návesu a  ťahač prívesu/Note: Road tractor – including semi-trailer tractor and trailer tractor

 

 

Vývoj počtu novoevidovaných a vyradených ťahačov

 

  

 

Obsah / Contents

Mestská hromadná doprava

Urban public transport

 

 

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 

Vozidlá v podnikoch mestskej hromadnej dopravy spolu
(počet)

1 649

1 467

1 386

1 517

1 338

1 427

1 540

1 420

1 442

Vehicles in urban public transport total (number)

z toho / of which

autobusy

1 009

867

786

906

743

802

806

784

847

Buses

trolejbusy

241

229

245

266

250

283

331

287

304

Trolleybuses

električky

399

371

355

345

345

342

403

349

291

Trams

Vozidlá elektrickej trakcie podnikov mestskej hromadnej dopravy spolu
(počet)

640

600

600

611

595

625

734

636

595

Electric vehicles in urban public transport total (number)

Zdroj / Source: ŠÚ SR

 

 

Vývoj počtu vozidiel podnikov mestskej hromadnej dopravy

  

 

Obsah / Contents

Vnútrozemská vodná doprava

Inland waterway transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 

Plavidlá spolu

(počet)

299

268

284

240

230

203

175

158

155

Vessels total (number)

plavidlá nákladnej dopravy/ Cargo vessels

remorkéry

42

40

47

42

41

38

32

33

33

Tugs

motorové nákladné lode

9

12

28

30

31

23

23

10

10

Motor cargo boats

námorné lode

5

3

0

0

0

0

0

0

0

Sea - going vessels

nákladné člny

na suchý tovar

196

155

144

119

118

104

97

94

93

Dry - cargo barges

tankové člny

na tekutý tovar

33

43

42

29

 21

16

5

5

5

Tank barges

člny Ro-Ro

4

4

6

3

2

2

2

2

2

Ro - Ro boats

 

osobné lode

10

11

17

17

17

20

16

14

12

Passenger ships

Zdroj / Source: ŠÚ SR

 

 

Vývoj počtu plavidiel vo vnútrozemskej vodnej doprave

 

 

 

Vývoj počtu plavidiel v nákladnej doprave

 

 

   

Obsah / Contents

Letecká doprava

Air transport

 

 

 

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

2017

 

Počet civilných lietadiel v registri SR spolu

352

476

555

685

674

688

692

714

730

Number of civil aircrafts in the register of the Slovak Republic total

 

do 9 000 kg

340

468

534

662

655

671

673

690

704

under 9 000 kg

nad 9 000 kg

12

8

21

23

19

17

19

24

26

9 000 kg or more

Zdroj / Source: ŠÚ SR

 

 

Vývoj počtu lietadiel v registri Slovenskej republiky