Infraštruktúra telekomunikácií

Telecomunication Infrastructure

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

§         Účastnícke prípojky v pevnej sieti (ÚP) / Fixed Telephone Lines (FTLs)

§          Verejné telefónne automaty (VTA) / Public Payphones (PPs)

§         Mobilné služby / Mobile Cellular Services

§          Pokrytie signálom mobilnej siete (%) – územie a obyvateľstvo / Coverage of mobile celluar network (%) – Land area and population

 

 

 

 

Obsah / Contents          

Účastnícke prípojky v pevnej sieti (ÚP)

Fixed Telephone Lines (FTLs)

 

Ukazovateľ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Celkový počet účastníckych prípojok

1 294 673

1 250 415

1 197 044

1 167 390

1 150 763

1 097 807

1 087 351

982 229

Total number of FTLs

Počet bytových ÚP

987 489

953 511

917 997

895 901

871 874

834 867

768 969

743 454

Residential FTLs

Hustota ÚP na 100 obyvateľov

24,07

23,22

22, 21

21,66

21,33

20,28

20,04

18,07

FTLs per 100 inhabitants

Počet prípojok BRA ISDN

74 562

93 998

89 889

83 794

78 297

70 158

64 434

56 240

BRA ISDN subscriptions

Počet prípojok PRA ISDN 

997

1 444

1 474

1 334

1 677

1 763

2 100

1 850

PRA ISDN subscriptions

Počet podvojných ÚP

47 528

32 623

13 018

7 599

9 075

10 758

6 550

5 610

Total number of FTLs party lines

Počet ÚP v mestách vrátane Bratislavy 

942 656

928 087

888 787

836 251

831 375

800 341

649 792

482 535

FTLs in urban areas including Bratislava

Účastnícke prípojky  xDSL

4 210

38 334

104 487

182 391

277 838

336 369

367 723

398 056

xDSL subscriptions 

Počet prípojok xDSL na 100 obyvateľov

0,08

0,71

1,94

3,38

5,15

6,21

6,78

7,32

xDSL subscriptions per 100 inhabitants

Počet prípojok xDSL na 100 ÚP

0,33

3,07

8,73

15,62

24,14

30,64

33,82

40,53

xDSL subscriptions per 100 FTLs

Počet bytových prípojok  xDSL 

904

15 056

56 535

110 638

165 928

230 803

249 933

280 372

Residential xDSL subscriptions

Počet byt. prípojok xDSL na 100 domácností

0,05

0,79

2,98

5,83

8,74

12,15

13,15

14,75

xDSL subscriptions per 100 households

Počet byt. prípojok xDSL na 100 bytových ÚP

0,09

1,58

6,16

12,35

19,03

27,65

32,55

37,71

Residential xDSL subscriptions per 100 resident. FTLs

Počet ÚP služby VoIP

.

.

.

.

24 158

62 182

73 986

92 437

Number of VoIP subscriptions

Miera digitalizácie ÚP (%)

84,26

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Percent of FTLs connected to digital exchanges

Hustota telefonizácie domácností (%)

52,02

50,22

48,34

47,19

45,92

43,93

40,46

39,12

Percent of households with FTLs

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

 

 

Obsah / Contents          

Verejné telefónne automaty (VTA)

Public Payphones (PPs)

 

Ukazovateľ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Celkový počet VTA

16 405

15 598

13 724

10 710

8 178

7 387

6 960

6 702

Total number of PPs

Mincové VTA

7 021

6 696

6 985

5 999

5 312

4 764

4 472

4 336

Coin PPs

Kartové a kombinované VTA

9 384

8 902

6 739

4 711

2 866

2 623

2 488

2 366

Card and combined PPs

Hustota VTA na 1000 obyvateľov

3,05

2,90

2,55

1,99

1,52

1,36

1,28

1,23

PPs per 1000 inhabitants

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

 

 

Obsah / Contents          

Mobilné služby

Mobile Cellular Services

 

Ukazovateľ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Počet aktívnych zákazníkov mobilných služieb

3 678 774

4 275 164

4 540 374

4 893 232

6 068 063

5 520 043

5 497 719

5 925 012

Mobile cellular telephone subscriptions (post-paid + prepaid)

Počet zákazníkov mobilných sietí na 100 obyvateľov

68,39

79,39

84,25

90,80

112,50

101,99

101,58

109,12

Mobile cellular subscriptions per 100 inhabitants

Zákazníci s predplatenou kartou

2 284 105

2 444 941

2 392 884

2 381 788

3 096 881

2 307 227

1 979 141

2 140 085

Mobile cellular subscriptions: prepaid

Zákazníci faktúrovaných služieb

.

1 830 223

2 147 490

2 511 444

2 971 182

3 212 816

3 518 578

3 784 927

Mobile cellular subscriptions: post paid

Zákazníci s aktivovanou  službou roaming

617 088

681 834

1 567 377

2 099 147

3 217 285

3 169 124

4 492 881

4 772 025

Mobile cellular   subscriptions with roaming

Zákazníci kategórie "biznis"

455 858

566 704

700 883

838 490

984 463

1 136 345

1 139 456

1 258 073

Mobile cellular subscriptions:  "business"

Počet základňových staníc

2 490

2 930

3 274

4 134

5 331

6 002

6 694

7 126

Total number of base stations

Počet negeografických  čísel prenesených k inému operátorovi

.

.

.

2 260

5 298

17 208

92 092

158 423

Ported nongeographic mobile numbers

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

 

 

Obsah / Contents          

Pokrytie signálom mobilnej siete (%) – územie a obyvateľstvo

Coverage of mobile celluar network (%) – Land area and population

 

Ukazovateľ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Pokrytie územia v % GSM

82,3

84,0

84,5

86,8

89,0

90,2

90,2

90,8

Coverage of land area - GSM (%)

Pokrytie územia v % UMTS

.

.

.

10,4

17,0

18,6

22,3

23,5

Coverage of land area - UMTS (%)

Pokrytie obyvateľstva v % GSM

97,9

98,0

98,3

99,3

99,5

99,6

99,6

99,6

Coverage of population -GSM (%)

Pokrytie obyvateľstva v % UMTS

.

.

.

43,2

56,0

61,1

67,8

69,2

Coverage of population -UMTS (%)

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR