Internet

Internet

 

 

OBSAH / CONTENTS

 

§         Počet pripojení na internet podľa technológií / Number of Internet subscribers by technology

§         Mobilné siete / Mobile networks

§         HOST počítače / HOST Computers

 

 

Ukazovateľ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Celkový počet pripojení na internet v pevnej sieti

100 099

134 048

182 143

230 689

294 108

395 268

472 020

670 369

830 287

923 294

Total fixed Internet subscriptions

Počet pripojení na internet v pevnej sieti na 100 obyvateľov  

1,86

2,49

3,39

4,28

5,46

7,33

10,08

12,39

15,31

16,99

Total fixed Internet subscriptions per 100 inhabitants

Celkový počet pripojení na internet v mobilnej sieti

.

.

.

167 088

227 233

514 515

1 057 192

1 382 880

1 387 912

1 960 999

Total mobile Internet subscriptions

Počet pripojení na internet v pevnej a mobilnej sieti

.

.

.

397 777

521 341

909 783

1 601 099

2 053 249

2 218 199

2 884 293

Total fixed+ mobile Internet subscriptions

Počet pripojení na internet v pevnej a mobilnej sieti na 100 obyvateľov

.

.

 

7,38

9,67

16,80

29,64

37,94

40,89

53,07

Fixed+ mobile Internet subscriptions per 100 inhabitants

Počet bytových pripojení na internet v pevnej sieti     

40 781

63 533

96 815

135 860

180 145

271 186

373 354

510 587

647 564

733 200

Total fixed residential Internet subscriptions

Počet prípojok na internet so širokopásmovým prístupom (pevné pripojenie) 1

.

.

.

59 950

138 569

304 615

472 020

604 688

775 056

876 953

Total fixed Internet broadband subscriptions1

Širokopásmový prístup na 100 obyvateľov (pripojenie v pevnej sieti)

.

.

.

1,11

2,57

5,65

8,74

11,17

14,29

16,13

Total fixed Internet broadband subscriptions per 100 inhabitants

Širokopásmový prístup na 100 obyvateľov (pripojenie v pevnej + mobilnej sieti)

.

.

.

.

.

6,58

12,34

23,23

38,15

43,95

Fixed+ mobile broadband Internet subscriptions per 100 inhabitants

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

1 širokopásmový prístup – prenosová rýchlosť väčšia alebo rovná 256 kbit/s  /   1 hight-speed access >= 256 kbit/s

 

 

 

Obsah / Contents          

Počet pripojení na internet podľa technológií

Number of Internet subscribers by technology

 

 

Ukazovateľ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Počet pripojení cez prístup dial-up

97 560

129 965

159 682

151 925

112 570

78 225

60 537

50 011

42 642

36 888

Total dial-up Internet subscriptions

v tom: analógové vedenie

83 011

99 714

109 217

97 833

79 644

57 578

47 740

39 257

33 828

33 528

Included: analogue access line

            z toho bytoví

36 971

56 744

67 517

71 380

49 977

41 958

35 314

28 431

24 315

22 325

of which  residential

v tom: ISDN 

14 549

30 251

50 465

54 092

32 926

20 647

12 797

10 754

8 814

3 360

Included:ISDN access

           z toho bytoví

3 448

6 232

17 596

21 075

11 482

7 533

5 044

3 756

3 697

2 260

of which residential

Počet pripojení cez xDSL 

.

.

4 210

38 334

104 487

182 391

277 838

336 369

367 723

398 056

xDSL Internet subscriptions

z toho bytoví

.

.

904

15 056

56 535

110 638

165 928

228 372

249 933

280 372

of which  residential

Počet pripojení cez rozvody káblovej televízie

 

.

3 498

10 854

21 494

36 701

52 666

64 611

81 004

94 449

Cable modem Internet subscriptions

z toho bytoví

 

.

2 980

8 097

17 465

31 603

46 238

64 496

80 714

86 538

of which  residential

Počet pripojení cez prenajaté okruhy

 

 

 

 

 

1 450

1 612

1 809

2 189

2 122

Leased lines Internet subscriptions

z toho bytoví

 

 

 

 

 

0

0

0

89

0

of which  residential

Počet pripojení cez optický prístup FTTx*

2 539

4 083

7 266

16 146

33 684

46 338

68 163

123 197

180 540

200 415

Optical access FTTx subscriptions

z toho bytoví

362

557

2 892

9 715

28 416

43 492

61 990

113 217

162 207

180 065

of which  residential

Počet pripojení cez pevný rádiový prístup

.

.

7 487

13 430

21 873

50 139

83 086

94 257

155 984

190 991

Fixed Radio Access subscriptions

z toho bytoví

.

.

4 926

10 537

16 270

35 962

61 822

72 314

126 558

161 536

of which  residential

Počet pripojení cez družicu

.

.

.

.

.

24

5

115

205

373

Satellite subscriptions

z toho bytoví

.

.

.

.

.

0

1

1

51

104

of which  residential

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR SR

* FTTx = FTTB+FTTH

 

 

 

 

Obsah / Contents          

Mobilné siete

Mobile networks

 

 

Ukazovateľ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Indicator

Počet pripojení v mobilných sieťach

227 233

514 515

1 422 616

1 382 880

1 387 912

1 960 999

Mobile networks Internet subscriptions

GPRS/EDGE

.

417 339

1 230 287

815 377

556 693

647 710

GPRS/EDGE

UMTS/HSDPA, F-OFDM

.

49 729

130 010

214 718

319 842

641 834

UMTS/HSDPA, F-OFDM

UMTS/FDD

.

47 447

62 319

352 785

511 377

671 455

UMTS/FDD

Zdroj / Source: Štátne štatistické zisťovanie MDVRR  SR

 

 

 

 

Obsah / Contents          

HOST počítače

HOST Computers

 

 

Ukazovateľ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 2008

2009

2010

Indicator

Počet HOST počítačov

72 557

85 998

111 188

122 377

135 991

213 093

218 765

683 729

779 554

1 107 189

Number of Host computers

Počet HOST počítačov na 1000 obyvateľov

13,49

15,99

20,67

22,73

25,23

39,54

40,56

126,33

143,70

203,70

Number of Host computers per 1000 inhabitants

Priemerný počet obyvateľov na HOST

74,00

63,00

48,00

43,96

39,63

25,31

24,69

7,92

6,96

4,91

Number of inhabitants per HOST computer

Zdroj: / Source: RIPE NCC Hostcount